Banker - bästa sektor, SCA - bäst av storbolagen

Stockholmsbörsen inledde handelsdagen med stigande kurser, men tappade sedan fart under dagen. Vid 16-tiden noterades OMXS30 0,4 procent lägre med en omsättning på nära 5 miljarder kronor. Bäst bland de större bolagen går SCA med en uppgång på 2,8 procent i spåren av en höjd rekommendation. Även om oron för Turkiet minskat verkar marknaden ännu inte avskriva alla risker helt med en eventuell spridning till andra tillväxtmarknader. Utveckling är likartad på de Europeiska börserna. I Paris och Frankfurt noterades nedgångar på runt 1 procent medan råvarubolag tyngde i London där FTSE-100 backade med 1,3 procent. På valutamarknaderna har kronan försvagats mot både euro och dollar. Den starka dollarkursen bidrar till att pressa priset på metaller. Intressant att notera är att kopparpriset tappat över 15 procent sedan årsskiftet.

 

New York-börserna har inlett dagens handel 0,9 procent lägre. USA-statistiken på eftermiddagen visade på en starkare detaljhandelsförsäljning än väntat i juli, men med ett nedreviderat utfall för juni. Empire index kom också in högre än väntat med även stärkta framtidsutsikter. Sammantaget drogs de korta USA-räntorna initialt upp något medan dollarn var i stort opåverkad, med intakt förstärkning från tisdagen.

Läs fler inlägg på Börsflödet