Stark rapportperiod hittills

Efter en initial nedgång vände Europabörserna upp under förmiddagen och vid 11-tiden noterades Stockholmsbörsen 0,3 procent högre. Skolbolaget Academedia (+3 procent) och vårdbolaget Attendo (+4 procent) sticker ut efter en stark kvartalsrapport respektive höjd rekommensdation. Även JM och Nobia stiger med 3-4 procent efter starka rapporter på morgonen (se nedan). Axfood går åt andra hållet (-5 procent) efter en svagare rapport än väntat. Fingerprint Cards stiger med nära 3 procent efter att VD har köpt aktier i bolaget..

De svenska marknadsräntorna tickar ner något i spåren av sjunkande räntor i USA. Kronan har försvagats med 6 öre mot dollarn till 8,89. EUR/SEK noteras oförändrat på 9,48.

 

Rapporter på morgonen
JM
presenterade en stark rapport för det fjärde kvartalet med ett rörelseresultat som var 3 procent högre än väntat och klart fler byggstarter än väntat (19 procent fler). Marginalen för Bostad Stockholm var särskilt stark (19,2 procent jämfört med konsensusprognosen om 18,7 procent). Därtill var den föreslagna utdelningen om 9,50 kronor per aktie högre än väntade cirka 9 kronor per aktie. Mycket talar för att aktien kommer att vara stark i dagens handel.

Axfood redovisade ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet som var 11 procent lägre än konsensusprognosen. Försäljningen var i linje med förväntningarna och Axfood säger att resultatet påverkades negativt av valutaeffekter (svagare krona mot euron) som inte skickades vidare till kunderna, ett högt kampanjtryck och att julafton inföll på en lördag (mindre försäljning av julmat). Bolaget spår att rörelseresultatet under 2017 kommer att vara i nivå med 2016. 

Nobia presenterade en försäljning och ett justerat rörelseresultat för det fjärde kvartalet som var 3-4 procent högre än väntat. Bolaget presenterade dock inga nya finansiella mål, vilket kan innebära en viss besvikelse i marknaden.

Statoils försäljning och justerade rörelseresultat under det fjärde kvartalet var 6 procent respektive 25 procent lägre än konsensusprognosen. I synnerhet var den internationella verksamheten svag. Dessutom har nettoskuldsättningen ökat från 30,3 till 35,6 procent. Bolagets guidning var dock mer positiv än väntat, inklusive nya kostnadsbesparingar (från 2,5 miljarder USD till 4,2 miljarder USD), ny produktionsguidning (till +4-5 procent under 2017) och lägre investeringsnivå. Guidningen talar för att marknaden kommer att behöva höja resultatprognosen för 2017.

 

Rapportperioden hittills
Nu har merparten av de större svenska bolagen presenterat sina bokslutskommunikéer. Rapporterna för det fjärde kvartalet har varit oväntat starka med en tydlig majoritet av bolagen som har överträffat förväntningarna och fått höjda vinstprognoser för innevarande och nästa år. Till skillnad från de senaste rapportperioderna där försäljningsutvecklingen varit svag, men bolagen lyckats oväntat bra med att försvara sina marginaler, har flertalet bolag överraskat positivt både vad gäller försäljning och resultat under denna rapportperiod. Omkring 2/3 av bolagen har levererat en försäljning och ett resultat som varit bättre än väntat. Vinstprognoserna har höjts med omkring 1 procent för såväl 2017 som 2018.

Sektormässigt noterar vi att bankerna unisont har presenterat stigande räntenetton och betydligt bättre resultat än väntat för det fjärde kvartalet. Relativt lite har dock spillt över i höjda vinstprognoser för 2017 och 2018. För verkstadsbolagen har det varit en mer blandad kompott, men fler bolag har fått höjda prognoser än sänkta.

Läs fler inlägg på Börsflödet