Essity vinnare på svängig börs

Det har varit en svängig dag på börsen, med en initial uppgång kring 1 procent, och efter att ha varit nere på minus stängde Stockholmsbörsen till slut 0,4 procent högre.

Essity var dagens stora vinnaraktie med en uppgång på drygt 9 procent efter morgonens rapport. Volvo, Getinge och SSAB steg med 2-3 procent efter gårdagens rapporter. H&M handlades initialt lägre efter sin mixade rapport (se nedan), men vände upp till +2 procent. Holmen var dagens rapportförlorare med en nedgång på drygt 3 procent.

New York-börsen har inlett dagens handel med att stiga 0,7 procent. Optimismen efter Federal Reserves duvaktiga besked och kring handelssamtalen mellan USA och Kina kvarstår således. Facebook rusar 14 procent efter gårdagskvällens kvartalsrapport.

Morgonens rapporter

H&M redovisade ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet som var 15 procent lägre än konsensusprognosen (försäljningen var känd sedan tidigare). Bolaget säger att resultatet påverkats negativt av kostnader som uppstod i samband med tidigare genomförda byten till nya logistiksystem, men också av förberedande aktiviteter inför kommande transitioner. Därtill uttrycker sig bolaget mer positivt om lagersammansättningen och lägre reabehov framöver. Bolaget behåller oväntat sin utdelning på 9,75 kronor (7 procents direktavkastning), och hänvisar till att den underliggande verksamheten uppvisar successiva förbättringar, att investeringarna (capex) minskar under 2019 samt att bolaget har en fortsatt stark finansiell ställning med beaktande av kapitalstrukturmålet.

Nokia redovisade en nettoförsäljning som var 3 procent högre än konsensusprognosen och ett rörelseresultat som var 6 procent högre än väntat för det fjärde kvartalet. Bolaget sänker dock sin guidning för Networks adresserbara marknad till att utvecklas "flattish" under helåret 2019. Det är en nedgradering från den tidigare bedömningen då Nokia räknade med att marknaden skulle växa 2019. Vidare prognostiserar Nokia att det justerade resultatet per aktie väntas uppgå till 0:25-0-29 för helåret 2019 (väntat i marknaden var 0:32 euro). Prognosen upprepas om en justerad vinst per aktie på 0:37-0:42 euro för helåret 2020. Det ovanstående talar för sänkta prognoser för 2019 i marknaden.

Hygienbolaget Essity överträffade förväntningarna i rapporten för det fjärde kvartalet. Trots att rörelseresultatet minskade 5 procent jämfört med samma kvartal föregående år var det 12 procent högre än konsensus. Bättre pris/mix, högre volymer och lägre kostnader bidrog positivt. Utdelningen föreslås ligga kvar på 5,75 kronor.

Gränges redovisade en försäljning som var 8 procent högre än väntat, men ett justerat rörelseresultat som var något lägre än väntat. Styrelsen föreslår en utdelning om 3:20 kronor per aktie för helåret (3:00).

Utbildningsföretaget Academedia redovisade en nettoomsättning som var 1 procent högre än konsensusprognosen och ett justerat rörelseresultat för det andra kvartalet som var 10 procent högre än väntat (rensat för bland annat en reservering på 15 miljoner kronor i verksamheten för vuxenutbildningen).

Läs fler inlägg på Börsflödet