Superfredag med stigande kurser

Stockholmsbörsen har stigit på bred front under fredagen, i ett allmänt positivt riskklimat där italienoron är som bortblåst. Vid 16:30-tiden noterades OMXS30 1,3 procent högre, samtidigt som aktier för omkring 5,7 miljarder kronor omsatts. Torsdagenskvällens nyhet om att Femstjärnerörelsen och Lega under ett möte i Rom har kommit överens om att etablera en koalitionsregering där Giuseppe Conte ska bli premiärminister har minskat oron i marknaden. Getinge toppar storbolagslistan med en uppgång på drygt 4 procent. Även SCA stiger med 2,5 procent. De fyra storbankerna ökade mellan 1,5 och 2,5 procent. Även de Italienexponerade kredithanteringsbolagen Intrum steg nära 3 procent. Sämre gick det för Elekta som tappade nära 1 procent efter morgonens rapport, som var något svagare än väntat. I fastighetssektorn sjönk Wallenstam och Atrium Ljungberg omkring 1 procent. Tobin Properties tappade över 8 procent. Senast igår sänkte Tobin sin prognos avseende rörelseresultatet för helåret 2018 till 75-125 miljoner kronor, från tidigare 150-200 miljoner kronor.

Marknadsräntorna stiger generellt i Europa. Den svenska tioåriga statsobligationen har stigit 5 punkter till 0,52 procent. Kronan har stärkts något mot dollarn och euron. USD/SEK noteras till 8,84 och EUR/SEK till 10,28.

New York-Börserna har inlett dagens handel mellan 0,8-0,9 procent högre. Börsen fick stöd av amerikansk jobbstatistik. Antalet sysselsatta i USA ökade med 223 000 personer mot förväntade 188 000. Arbetslösheten uppgick till 3,8 procent, mot förväntade 3,9 procent.

Inköpschefsindex för den svenska industrisektorn steg till 55,8 i maj, från 54,5 föregående månad. Väntat var 54,7 i maj. Motsvarande index för Europa sjönk till 55,5 i maj, från 56,2 föregående marknad. Indexet var dock enligt förväntningarna.

Kinas inköpschefsindex för industrin (Caixin/Markits) var oförändrat på 51,1 i maj jämfört med i april, vilket var marginellt lägre än förväntat. Motsvarande officiella index steg från 51,4 till 51,9.

Rapporter på morgonen
Strålterapibolaget Elekta redovisade en försäljning under det fjärde kvartalet 2017/18 som var 1,5 procent lägre än konsensusprognosen och ett justerat rörelseresultat som var 4 procent lägre än väntat. Orderingången ökade med 10 procent och var i linje med förväntningarna. Bolaget föreslår en utdelning på 1,40 kronor per aktie (väntat var 1,30 kronor per aktie). För 2018/19 prognostiserar bolaget en organisk försäljningsökning på cirka 7 procent och en EBITA-marginal på drygt 20 procent. Marknaden hade förväntat sig en något högre organisk tillväxt (8,7 procent), men en något lägre EBITA-marginal (18,7 procent). Sammantaget bör detta innebära relativt små förändringar av konsensusprognosen. 

Läs fler inlägg på Börsflödet