Sur börs att vänta

Mycket talar för en sur börs idag. Europaterminen indikerar en öppning nära 2% lägre, de amerikanska börserna föll i sluthandeln och de asiatiska börserna föll. Efter en svag sluthandel i samband med Fed-beskedet sjönk de amerikanska börserna med 0,4-0,5 procentenheter efter Stockholmsbörsens stängning. Sämst gick sektorn Material..

Som väntat lämnade den amerikanska centralbanken Federal Reserve styrräntan oförändrad. Svagare sysselsättningssiffror för maj än väntat och osäkerheten kring EU-omröstningen i Storbritannien var två huvudskäl till detta. Vi tror att Federal Reserve vill se att sysselsättningstillväxten studsar upp igen innan man höjer styrräntan nästa gång. Vår nuvarande  bedömning är att detta sker i september.

De amerikanska obligationsräntorna pressades ned ytterligare. Räntan på den tioåriga statsobligationsräntan noteras nu till 1,57%. Dollarn försvagades (USD/SEK 8,30).

Oljepriset har fallit tillbaka till 48,60 dollar per fat.

Bank of Japan lämnade räntan oförändrad och avstod från att stimulera ytterligare. Den japanska yenen stärktes och börserna föll.

De asiatiska börserna fortsatte ner under natten och morgonen. Japanska Nikkei backade med 3,0%. Klockan 8:30 hade Hongkong- och Shanghaibörserna fallit med 2,0% respektive 0,2%.

Detta händer idag
Centralbankerna i Schweiz (kl 9:30) och England (13:00) ger penningpolitiska besked. ECB presenterar sin ekonomiska rapport (10:00). Från Europa får vi även inflationssiffror för maj (11:00). Även i USA presenteras inflationssiffror för  maj (14:30). Från USA får vi också barometern Philly Fed-index samt husmarknadsindex (NAHB).  Nokia har bolagsstämma, varför det är sista dagen att handla aktien inklusive rätt till utdelning. MQ rapporterar för Q3.

Läs fler inlägg på Börsflödet