Sur börs efter Brexit

Europaindexet Eurostoxx 50 föll med hela 8,6% under fredagen. Därtill indikerar Europaterminen cirka 1% lägre på morgonen. Londonbörsen föll med mer modesta 3,2% (pundet försvagades dock kraftigt, så i dollartermer var nedgången betydligt större). Banksektorn drabbades särskilt hårt, och många bankaktier föll med 20%. Den banktunga Stockholmsbörsen kommer förstås att falla kraftigt idag..

Resultatet av den brittiska folkomröstningen är som bekant avslutad med "Lämna-sidan" som vinnare. Då de finansiella marknaderna hade ställt in sig på det motsatta scenariot fick vi se mycket kraftiga marknadsrörelser. Vi har också fått bevittna mycket kraftiga valuta- och ränterörelser. Det brittiska pundet har försvagats kraftigt, framför allt gentemot japanska yen och amerikanska dollar. Euron har stärkts gentemot pundet men försvagats gentemot yen och dollar. Ädelmetaller såsom guld har stigit kraftigt. Obligationsräntor världen över har fallit avsevärt. Vi har således fått se en ”flykt till säkerhet” och det är uppenbart att vi står inför en period av osäkerhet framför oss, inte minst politiskt Den närmaste tiden lär vi få se en rad penningpolitiska och finanspolitiska utspel. Därmed är det också rimligt att räkna med fortsatt hög volatilitet på de finansiella marknaderna.

Intressant att notera
Amerikanska S&P 500 föll med 3,6% i fredags. Sämsta gick Finans (-5,4%).

Räntan på den tioåriga statsobligationsräntan har tickat ner till 1,56%. USD/SEK har stigit betydligt till 8,53.

Oljepriset föll kraftigt under fredagen, men har återhämtat sig något på morgonen till 49,20 dollar per fat.

Merparten asiatiska börser återhämtade sig något under morgonen. Japanska Nikkei steg med 2,4%. Klockan 8:30 hade Hongkong tappat med 0,4%, medan Shanghai stigit 1,2%.

Läs fler inlägg på Börsflödet