Surt sentiment i Europa

En halvtimme före stängning hade Stockholmsbörsen handlats ner med 1,2%. Det är dystert även på övriga större europabörser, som faller ungefär lika mycket. Breda nedgångar i Asien, svaga ekonomiska data från Kina (inbromsning i investeringar), oro för den globala tillväxten och ökad risk för en "Brexit" bidrar till det svaga sentimentet på aktiemarknaden. SAS och SSAB låg högt upp på förlorarlistan med en nedgång på 7% respektive 5%. Nokia går mot strömmen efter att ha tecknat ett ramavtal med China Mobile för 2016 värt 1,4 md euro..

OMXS30 under 1300
 Stockholmsbörsen har sjunkit under 1300 på OMXS30, vilket var bottennoteringen i maj. Sedan 2014 har en indexnivå kring 1250 varit stödnivå vid två tillfällen (senast i februari). Oro för Brexit kommer sannolikt att vara återkommande fram till folkomröstningen den 23 juni. Till den gamla stödnivån 1250 är det 3-4% fallhöjd.

 Källa. SIX.


Rörelserna på räntemarknaden har varit begränsade under dagen, samtidigt som kronan stärkts något mot både dollarn och euron. På råvarufronten noterar vi att oljepriset åter har studsat upp över 50 dollar.

Detta händer i morgon
I morgon får vi veta hur låg inflationen (KPI) i Sverige var i maj (kl 09:30). Vi förväntar att inflationen har ökat något under maj och att den uppgick till 0,7% på årsbasis. Från EMU kommer data på industriproduktionen  under april och från USA får vi småföretagens konfidensindikator (12:00) samt detaljhandelsförsäljningen (14:30) under maj. Efter börsernas stängning i USA presenteras oljelagerstatistik från API.


Läs fler inlägg på Börsflödet