Från 1700 till 1500

Stockholmsbörsen fortsätter resan nedåt. Sedan slutet på april har OMXS30 fallit från 1700 till snart 1500, vilket är en nedgång på drygt 10 procent. Oro för handelskrig och svagare konjunktur tynger. På OMXS30 är Autoliv och H&M de största förlorarna med nedgångar om 5-6 procent, men även råvaru- och verkstadsbolag sjunker kraftigt. I Europa pressas fordonsaktier efter USA:s nya tullar mot Mexiko (för att få stopp på den illegala immigrationen från Sydamerika) i och med att många fordonstillverkare och underleverantörer har verksamhet i Mexiko. Handelskonflikten mellan USA och Kina lär stå i fokus även kommande dagar. På måndag ser vi fram emot den viktiga konjunkturindikatorn inköpschefsindex, som kommer från en rad marknader.

Svag avslutning på veckan? (kl. 08.40)

Terminshandeln indikerar att Stockholmsbörsen kommer inleda dagen nedåt. Asienbörserna har uppvisat en blandad utveckling efter att USA hotat med att införa strafftullar på samtlig import från Mexiko. Tokyo backade nära 2 procent, medan det var lugnare på börsen i Shanghai. De amerikanska börserna återtog något av onsdagens fall på torsdagen, men återhämtningen var begränsad i fortsatt handelsoro och med fokus på global tillväxt och sjunkande långräntor i USA. 

Läs fler inlägg på Börsflödet