Svag inledning på dagen

Stockholmsbörsen har inlett dagen med sjunkande kurser. Nedgången kommer som en följd av att index stigit nära 5 procent på en månad (inklusive utdelningar) och minskad riskvilja i marknaden. På Europabörserna är det idel nedgångar, mestadels kring 0,4 procent. På valutamarknaden är rörelserna små. Intressant att notera är att USD blivit 13 procent dyrare jämfört med kronan på 3 månader, och att EUR under samma tid apprecierats 8 procent. Detta är positivt för många börsbolag som har försäljning i USD och EUR, och produktionskostnader i SEK. Några av dagens förlorare är Camurus, Ratos och Fingerprint, som rasar 8-15 procent i spåren av negativa nyheter och kvartalsrapporter.

Läs fler inlägg på Börsflödet