Boliden rasar på svag börs

Stockholmsbörsen har handlats ner successivt under tisdagsförmiddagen och vid lunchtid noterades OMXS30 0,6 procent lägre. Boliden faller med nära 10 procent efter att ha presenterat en svagare rapport än väntat (se nedan). Oscar Properties faller också med 10 procent efter gårdagskvällens vinstvarning och prognossänkning. Trots en stabil rapport faller Swedbank med drygt 3 procent under förmiddagens handel. Electrolux faller med drygt 2 procent efter Whirlpools vinstprognossänkning igår kväll..

De svenska obligationsräntorna tickar upp ett par räntepunkter, samtidigt som kronan handlas relativt oförändrat mot dollarn och euron. USD/SEK noteras till 8,20 och EUR/SEK till 9,64.

Oljepriset har fallit marginellt under förmiddagen och handlas kring 57 dollar per fat (brent).

Rapporter på morgnonen
Swedbank
redovisade ett räntenetto som steg med 2 procent till 6.208 miljoner kronor i tredje kvartalet. Konsensusprognosen låg på 6.142 miljoner kronor. Utlåningsvolymerna avseende svenska bolån ökade, samtidigt som marginalerna i bolånestocken var stabil. Provisionsnettot var 1 procent lägre än väntat, samtidigt som det mer volatila tradingnettot var 20 procent högre än väntat. Kreditförlusterna var lägre än väntat. Sammantaget var rörelseresultatet 6 procent högre än väntat.

Gruv- och metallbolaget Boliden redovisade ett rörelseresultat som var 22 procent lägre än väntat. Bolaget hänvisar till att kvartalet har präglats av omfattande underhåll och produktionsstörningar i både gruvorna och zinksmältverken. Kassaflödet var dock starkt och nettoskuldsättningsgraden sjönk till 19 procent (under bolagets mål om 20 procent). I samband med rapporten meddelade Bolidens vd Lennart Evrell att han avgår vid halvårsskiftet 2018. Mot bakgrund av den stora negativa resultatavvikelsen, väntas prognossänkningar i marknaden och en svag aktiekursutveckling i dagens handel.

IT-konsulten Tieto redovisade en försäljning som var 1 procent högre än väntat och ett rörelseresultat som var 5 procent högre än konsensusprognosen. Negativt var dock att orderboken minskade från 1,7 miljarder euro till 1,2 miljarder euro, delvis beroende på kortare kontraktslängder. Även kassaflödet var något svagare än väntat.

Läs fler inlägg på Börsflödet