Svagt kassaflöde i Fingerprint

Stockholmsbörsen noterades upp 0,27 procent vid 17-tiden efter en rapportfylld dag. EMU-spreadarna minskade något på torsdagen inför det franska valet. Franska räntor steg 1-2 punkter medan Tyska var 3-5 punkter upp.

New York-börserna Nasdaq och S&P500 handlas omkring nollstrecket, medan Dow Jones noteras ned 0,13 procent. På onsdagskvällen meddelade Fed att den amerikanska styrräntan hålls oförändrad. Optimis för den starka ekonomin lyftes fram, vilket kan öppna upp för en ny räntehöjning i juni.

Räntan på den amerikanska tioåriga statsobligationen steg med 4 räntepunkter till 2,36 procent. En dollar kostar nu 8,83 kronor och en euro 9,66.

Oljepriset har fallit med 1,33 procent till 49,48 dollar per fat (brent).

Fingerprint går tungt på dagens rapport


Källa: SIX

 

Morgonens rapporter: 

Fingerprint Cards presenterade i morse rapporten för det första kvartalet 2017. Bolaget har redan i samband med vinstvarningen i mars kommunicerat att bolaget påverkats kraftigt negativt av en betydande lageruppbyggnad såväl i bolaget som i värdekedjan. Försäljningen minskade med 54 procent under kvartalet, jämfört med samma kvartal förra året. Rörelseresultatet på 71 miljoner kronor var 39 procent lägre än konsensusprognosen. Bruttomarginalen sjönk till 41 procent delvis på grund av en försämrad produktmix. Justerat för en ökad avsättning till inkurensreserv beroende på ökat varulager och produktväxling motsvarande 3 procent av intäkterna, var dock inte bruttomarginalen sämre än väntat. Negativt var ett svagt kassaflöde (-324 miljoner kronor) till följd av lageruppbyggnaden. Kommentarer om att lagernivåerna hos kunderna kommer att normaliseras under det andra kvartalet kan mildra en negativ kursreaktion.

Statoil redovisade en bättre rapport än väntat. Försäljningen var 5 procent högre än konsensusprognosen och det justerade rörelseresultatet 24 procent högre än väntat, som en följd av högre realiserade priser och produktion samt lägre kostnader än väntat. Bolagets guidning var oförändrad. Mot bakgrund av det ovanstående bör aktien gå bättre än marknaden idag.

Pandox redovisade en försäljning som var 7 procent högre än konsensusprognosen, men till följd av högre kostnader var rörelseresultatet (EBITDA) 2 procent lägre än väntat. Driftsnettot på 478 miljoner kronor var något lägre än väntade 489 miljoner kronor. Resultatet i fastighetsförvaltningen var något lägre än väntat, medan resultatet i operatörsverksamheten var något bättre.

Edgeware, verksamt inom streaming av tv och video över internet, redovisar ett rörelseresultat på 13,0 miljoner kronor (10,6) och en rörelsemarginal om 18,9 procent (16,7) för det första kvartalet. Bolaget bekräftar i delårsrapporten sin bedömning av framtidsutsikterna jämfört med föregående kvartal.

Norska teleoperatören Telenor redovisar ett underliggande rörelseresultat, före engångsposter, på 11 462 miljoner NOK för det första kvartalet 2017, i linje med analytikernas förväntningar enligt SME Direkt. 

Läs fler inlägg på Börsflödet