Stora steg efter rapport

Stockholmsbörsen stängde 0,4 procent lägre på tisdagen. Rapporterande bolag var i fokus. Stora Enso steg med 7 procent efter en rapport som var något bättre än väntat (justerat för engångsposter). Swedbank steg med nära 3 procent efter att ha redovisat ett räntenetto som var betydligt högre än väntat. Indutrade (-10 procent), Inwido (-5 procent) och Alfa Laval (-4 procent) föll efter svaga rapporter. Dagens vinnaraktie var dock Nordnet som steg med 27 procent till 37,40 kronor efter att huvudägarna Öhmangruppen och Nordic Capital lagt ett kontantbud på bolaget om 37 kronor per aktie. New York-börserna har inlett dagens handel med något lägre kurser..

Rörelserna på räntemarknaden var små och kronan handlades oförändrat mot dollarn (8,93) och euron (9,71).  

Oljeprisfallet tilltog efter lunch och klockan 17:30 noterades brentoljan till 50,70 dollar per fat. 

Morgonens rapporter
Swedbanks
 rapporterade på morgonen ett rörelseresultat för det tredje kvartalet på 6 034 miljoner kronor, hela 15 procent högre än analytikernas förväntningar. Räntenettot var högre och kreditförlusterna lägre än marknaden räknat med. 

Alfa Lavals rapport för det tredje kvartalet var svagare än väntat, då både orderingång och bolagets guidning var lägre än marknaden räknat med. Bolaget aviserade också ett besparingsprogram. 

Evolution Gaming 
redovisade en försäljning för det tredje kvartalet som var något bättre än väntat, men ett rörelseresultat som var 6 procent lägre än konsensusprognosen. Bolaget meddelade även att VD Jens von Bahr blir styrelseordförande och att Martin Carlesund blir ny VD. 

Det finska kraftbolaget Fortum presenterade en försäljning för det tredje kvartalet som var 7 procent högre än konsensusprognosen. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 58 miljoner euro, jämfört med väntade 75 miljoner euro för detta säsongsmässigt lilla kvartal. Bolaget säger att en låg vattenkraftsproduktion har påverkat resultatet negativt. 

Indutrade rapporterade ett svagare kvartal än väntat, och var försiktiga i sin guidning framåt. 

Läs fler inlägg på Börsflödet