Tele2 föll efter samgående

Efter sex uppgångsdagar backade Stockholmsbörsen under onsdagen. OMXS30 stängde 0,2 procent lägre efter att ha handlats upp något i sluthandeln. Dagens stora nyhet på Stockholmsbörsen är att Tele2 och Com Hem går samman (se nedan). Aktierna gick åt olika håll; budgivaren Tele2 tappade 7,5 procent, medan målbolaget Com Hem steg med 3,4 procent. I övrigt noterar vi att ett par av få storbolagsaktier som höll sig över nollstrecket var de pressade aktierna Fingerprint Cards (+1,2 procent) och H&M (+0,7 procent). Dustin Group steg med blygsamma 0,2 procent efter en stabil rapport i morse. Vid tiden för Stockholmsbörsens stängning noterades New York-börserna 0,2-0,6 procent lägre..

De svenska obligationsräntorna steg med omkring 5 räntepunkter under onsdagen, samtidigt som kronan stärktes med ett par öre mot dollarn och euron. USD/SEK noteras till 8,19 och EUR/SEK till 9,80.

Tele2 och Com Hem går samman
På morgonen offentliggjordes att Tele2 och Com Hem går samman. Fusionen kommer att genomföras genom att Com Hem absorberas av Tele2 i ett bolag som ännu så länge kallas för Nya Tele2. Som fusionsvederlag kommer Com Hems aktieägare att erhålla 37,02 kronor kontant och 1,0374 nya B-aktier i Tele2 för varje aktie i Com Hem.

Baserat på den volymvägda genomsnittskursen under de senaste trettio handelsdagarna för Tele2:s B-aktie värderar erbjudandet Com Hem till 146,00 kronor per aktie, vilket innebär en premie om 15,9 procent. Jämfört med slutkursen på tisdagen är premien 11,8 procent. Tele2:s och Com Hems största aktieägare Kinnevik har åtagit sig att rösta för fusionen vid respektive extra bolagsstämma.

Enligt pressmeddelandet väntas Tele2:s fusion med Com Hem ge totala årliga synergier om cirka 900 miljoner kronor, hänförliga till run-rate opex-, capex-, och intäktssynergier, som förväntas uppnås inom fem år. Dessa förväntas bidra positivt till fritt kassaflöde per aktie för Tele2 från första året efter genomförandet. Integrationskostnaderna väntas uppgå till totalt cirka 600 miljoner kronor, varav merparten förväntas uppkomma under de tre första åren efter genomförandet av transaktionen
.

Läs fler inlägg på Börsflödet