Uppgång blev nedgång

Som förväntat inleddes dagen med stigande kurser. Glädjen blev dock kortvarig och Stockholmsbörsen vände uppgång till nedgång i spåren av större risk för en hård Brexit. Börsdagen slutade med ett fall på 0,8 procent för OMXS30. Samtiliga sektorer, förutom Telekomoperatörer, föll. Tyngt av kursfall i AstraZeneca och Sobi blev Hälsovård sämsta sektor. Gruvbolagen Boliden och Lundin Mining gick mot strömmen med uppgångar. Raysearch steg med drygt 6 procent i spåren av en oväntat bra rapport och Oriflame steg med drygt 3 procent med hjälp av insiderköp..

New York-börserna har inlett dagens handel med svagt sjunkande kurser. Wal Mart redovisade ett resultat som var något bättre än förväntningarna och passade samtidigt på att höja vinstprognosen för helåret 2018/201. Aktie handlades dock ned en procent.

Obligationsräntorna har fallit generellt, samtidigt som kronan stärkts med ett par öre mot dollarn (9,06) och euron (10,25). Brexitoron har medfört att GBP/SEK sjunkit med 0,24 till 11,56.

Bostadsmarknaden - tecken på stabilisering
Valueguards index visade att bostadspriserna i Sverige sjönk 0,9 procent i oktober jämfört med föregående månad. Säsongsrensat steg priserna 0,4 procent. Under den senaste tremånadersperioden har bostadsrättspriserna i Sverige stigit 0,2 procent jämfört med föregående tremånadersperiod och villapriserna har stigit 1,0 procent. De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna sjunkit 2,9 procent samtidigt som villapriserna sjunkit 0,5 procent.

Läs fler inlägg på Börsflödet