Uppåt i bergochdalbanan

I linje med uppgångarna i övriga Europa, stiger Stockholmsbörsen med drygt 1 procent under fredagen. Den hårt drabbade sektorern Material toppar listan med en uppgång på cirka 2 procent..

Holmen stiger med drygt 6 procent efter rekommendationshöjningar. Värmeteknikbolaget Nibe redovisade en försäljning för det första kvartalet som var marginellt högre än konsensusprognosen, medan rörelseresultatet var något lägre än väntat. Aktien är ner drygt 5 procent. Investmentbolaget Ratos går också mot strömmen med ett kursfall på cirka 15 procent efter en svag rapport där portföljbolaget Hent tvingats till projektnedsrivningar.

New York-terminen indikerar en försiktig uppgång. Asienbörserna uppvisade övervägande uppgångar, där bland annat de kinesiska börserna steg med omkring 1 procent. Nyheten om att Kinas statliga planeringsorgan NDRC har godkänt tolv investeringsprojekt till ett värde på 70 miljarder yuan samt planerar att öka folkets disponibla inkomster i syfte att gynna konsumtionen bidrog till ett mer positivt sentiment.

Inverterad räntekurva säger inte allt
Den amerikanska tioårsräntan uppgår nu till 1,55 procent, vilket är marginellt högre än tvåårsräntan. Under de senaste två dagarna har räntekurvorna för den amerikanska tioåriga respektive tvååriga statsobligationen tidvis korsats och den så kallade räntekurvan inverterats (det vill säga den korta räntan är högre än den långa).

En inverterad räntekurva i USA är en viktig konjunkturindikation, men den är inte ofelbar. Exempelvis gav räntekurvan 1998 en felaktig signal om lågkonjunktur. 1989 och 2006 var signalen korrekt, men gavs långt innan det blev lågkonjunktur.

Ibland fortsätter börsen sidledes och ibland stiger den trots en inverterad räntekurva. Vid de senaste tre gångerna med negativ yieldkurva har USA-börsen gått sidledes en gång, fallit en gång och stigit en gång (2006-07). Ofta drivs snabba räntenedgångar av tekniska faktorer (institutioners hedgning av pensionsskulder och av bostadslån) som inte har med utvecklingen av ekonomin att göra och som därför inte ska tolkas som ekonomiska signaler.

Läs fler inlägg på Börsflödet