Optimism i USA

Stockholmsbörsen har återhämtat en del av dagens kursfall, men tyngt av verkstadsbolagen noteras index fortfarande 0,8 procent lägre än igår. Flera europabörser har vänt uppåt och i USA har dagen inletts med optimism. USA:s breda index stiger med nära 1 procent efter snart en timmes handel, med stöd av den del positiva bolagsrapporter. Fordonsrelaterade aktier har på fredagen haft det generellt tungt i Europahandeln sedan den franska däckjätten Michelin sänkt sina utsikter framför allt på grund av en svag utveckling i Kina. Tidigare har även GM, VW och Ford kommenterat en inbromsning i Kina och idag har tyska Daimler vinstvarnat.


Börsen vid lunchtid

Stockholmsbörsen handlas drygt 1 lägre vid lunchtid och starka rapporter från Volvo och Telia har inte räckt för att lyfta dessa aktier. Telia tappar 2,50 kronor (1,15 kronor är avskiljd utdelning) och Volvo handlas 3 procent lägre. Husqvarna presenterade en relativt odramatisk rapport, men aktien är ner 5,5 procent. AssaAbloy stiger dock 1 procent efter sin rapport på morgonen. Skanska har skrivit ner projekt med 1,3 miljarder kronor i USA, vilket sänkt aktien med 9 procent. Övriga större Europabörser tappar runt 0,5 procent..

 

De långa svenska obligationsräntorna sjunker med 3-4 punkter. Kronan försvagades kraftigt mot dollarn och euron under gårdagen, men återhämtade sig något under morgonen. EUR/SEK noteras till 10,35 och USD/SEK till 9,04. 

Oljepriset uppgår till cirka 80 dollar per fat (brent). Guldpriset har fortsatt sin rekyl upp till 1.228 dollar per uns.

De asiatiska börserna uppvisade en blandad utveckling. Tokyobörsen stängde 0,6 procent lägre, medan Hongkong- och Shanghaibörserna handlades upp med 0,4 respektive 3,0 procentKinabörserna fick stöd av att centralbanken PBOC och andra myndigheter uttalat sig om att ge stöd till marknaden i form av penningpolitiska verktyg för att stötta bankernas kreditexpansion och utlovade åtgärder för att lätta det finansiella trycket på företag, särskilt de som har stor andel aktier som säkerhet för lån.

Morgonens rapporter
Volvo presenterade en stark rapport för det tredje kvartalet. Försäljningen ökade med nära 20 procent, vilket var något bättre än konsensusprognosen. En hög justerad rörelsemarginal (10,9 procent) bidrog till att det justerade rörelseresultatet blev 7 procent högre än väntat. Samtliga affärsområden utom VCE uppvisade ett högre resultat än förväntat. Orderingången på lastbilar uppgick till 65.348 enheter, vilket var 11 procent högre än konsensusprognosen och innebar en orderingång i förhållande till försäljningen (book-to-bill) på 123 procent. Orderingången på lastbilar i Europa ökade med 4 procent och med 116 procent i Nordamerika.

Telia presenterade en solid rapport. Försäljningen var 2,4 procent högre än konsensusprognosen och det justerade rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) var 2,9 procent högre än väntat. Höga rörelsekostnader, bland annat till följd av stormar, innebar att EBITDA i den svenska mobilverksamheten var något lägre än väntat. Bolaget höjde sin EBITDA-prognos för 2018 till att bli ”något högre” än under 2017 (tidigare ”i linje med eller något högre än 2017”). Aktien handlas utan rätt till utdelning om 1,15 kronor idag.

Assa Abloy presenterade en rapport i linje med förväntningarna. Försäljningen ökade med 15 procent (5 procent organiskt) och var 1 procent högre än väntat och det justerade rörelseresultat var marginellt högre än prognostiserat. Rörelsemarginalen pressades av höga insatsvarukostnader och valutaeffekter.

Husqvarna presenterade en odramatisk rapport i morse i och med att bolaget redan för en månad sedan vinstvarnat (pga det varma vädret), och lämnat preliminära siffror för kvartalet. Rörelseresultatet var i nivå med vad Husqvarna tidigare kommunicerat, men intäkterna blev något högre. Bolaget upprepade guidningen. Det tredje kvartalet är säsongsmässigt litet och bör ej medföra några större prognosförändringar i marknaden. Ej heller någon större kursreaktion i aktien.

Läs fler inlägg på Börsflödet