Urstarkt svenskt inköpschefsindex

Kursfallen på Stockholmsbörsen tilltog under eftermiddagen och OMXS30 stängde 1,0 procent lägre. Även på övriga Europabörser fick vi se fallande aktiekurser. Bravida steg med 2 procent, delvis på grund av att ha presenterat ett förvärv i Norge. Eniro har tillsammans med sina banker tagit fram en plan för en renovering av bolagets skuldtyngda balansräkning. Rekapitaliseringsförslaget omfattar en nyemission av stamaktier om 275 miljoner kronor samt att ägarna till konvertibler och preferensaktier erbjuds att byta till stamaktier enligt vissa villkor. Aktien föll med 26 procent till 0,24 kronor, medan preferensaktien steg med 53 procent till 145 kronor. New York-börserna har inlett dagens handel med att falla med 0,5 procent..

Inköpschefsindex för den svenska industrisektorn steg till hela 65,2 i mars, från 60,9 i februari. Väntat var 60,0. Komponenterna orderingång och produktion svarade för de största positiva bidragen. De svenska marknadsräntorna var relativt oförändrade, medan kronan försvagades något. USD/SEK noteras till 8,97 och EUR/SEK till 9,56.

Oljepriset steg i fredags, men föll tillbaka något under måndagen och handlas nu på drygt 53 dollar per fat (brent). Oljepriset steg med 5,3 procent under förra veckan efter att OPEC på olika vis gett stöd för en förlängning av produktionssänkningen. Lagerrapporten i USA var också mer balanserad. Antalet oljeriggar i USA ökade från 652 till 662.


 

Läs fler inlägg på Börsflödet