Börsen vänder upp

I spåren av att de amerikanska börserna sjönk brant i sluthandeln under tisdagen, samt att några storbolag "går X" (bl.a.Telia, NCC, SCA) inledde Stockholmsbörsen dagen med en nedgång nära 1 procent. Den stigande riskviljan fick dock kurserna att ändra riktning relativt snabbt och i skrivande stund noteras Stockholmsbörsen 0,2 procent högre. På europabörserna är utvecklingen blandad. Det är små rörelser på valutamarknaden, där USD/SEK noteras till 8,99 och EUR/SEK i 9,60.

Utdelningar knoppas av
Det är lugnt på dagens makroagenda. Statistiska centralbyrån publicerar småhusbarometern för mars (kl. 09.30). Något som kanske får större medialt utrymme är att Kinas president Xi Jinping besöker Donald Trump i USA. Följande aktier handlas exklusive utdelning; Atrium Ljungberg (3:95 kr), Gunnebo (1:20 kr), Havsfrun (1:50 kr), HIQ (första dag för handel utan inlösenrätt. Betalning för varje inlösenaktie är 3:10 kronor), Lundbergs (5:60 kr), NCC (3:00 kr halvårsvis), Saab (5:25 kr), SCA (6:00 kr), Telia (1:00 kr halvårsvis). SSAB, Vestas och Ratos är några av de bolag som har stämma idag (och kommer att handlas utan rätt till utdelning imorgon).

Läs fler inlägg på Börsflödet