Varför bry sig om ledande indikatorer?

Under torsdagen får vi en del intressant makrodata från USA, bland annat de så kallade ledande indikatorerna. Detta index anses förutspå den ekonomiska utvecklingen på ungefär ett halvårs sikt. Positiva tal indikerar en starkare konjunktur medan negativa tal kan tyda på en konjunkturförsämring. Undersökningar som inköpschefsindex och konsumentförtroende ingår i de ledande indikatorerna, men även uppgifter om antalet nyanmälda arbetslösa och utvecklingen för obligationsräntor (ofta 2år/10 år). I vårt dagliga morgonmail - Börsnytt - får dessa makroindikatorer en hel del uppmärksamhet, då de är viktiga och följs på nära håll i marknaden.

Höjdpunkter på torsdagens agenda

Klockan 14.30 kommer Philly Fed-index över aktiviteten i tillverkningsindustrin i regionen. Klockan 16.00 kommer index över ledande indikatorer och statistik på försäljning av befintliga bostäder. Under förmiddagen lämnar både Norge och Schweiz besked om styrräntan.

Läs fler inlägg på Börsflödet