Råvaru- och verkstadsbolag tynger index

Stockholmsbörsen steg med som mest 1 procent, men föll tillbaka under eftermiddagen för att stänga 0,5 procent lägre. Drivet främst av en negång i Boliden (-15 procent) var Material sämsta sektor. Ett svagt resultat inom gruvverksamheten berodde enligt bolaget på lägre metallpriser och lägre produktionsvolym. En annan rapportförlorare var Axfood som föll med 5 procent. Bland dagens rapportvinnare kan nämnas Tieto (+10 procent) och Bonava (+2 procent). Getinge och Swedbank var dagens storbolagsvinnare med uppgångar på 3,5 respektive 2,1 procent. New York-börserna har inlett dagens handel med att falla cirka 1 procent..

Riksbanken lämnade som väntat räntan oförändrad på -0,50 procent och signalerade fortsatt en höjning med 25 punkter i december eller februari. Två ledamöter röstade dock för en räntehöjning redan vid detta möte. Kronan har försvagats kraftigt mot främst dollarn. EUR/SEK noteras till 10,36 och USD/SEK till 9,10.


Rapporter på morgonen
Nordea redovisade ett räntenetto som var i linje med konsensusprognosen, men såväl provisions- som tradingnettot var betydligt lägre än väntat. Sammantaget var rörelseresultatet för det tredje kvartalet 7 procent lägre än förväntat.

Handelsbanken redovisade ett räntenetto som var 1 procent lägre än konsensusprognosen, men ett starkare provisionsnetto än väntat och lägre kreditförluster bidrog till att rörelseresultatet var 2 procent högre än konsensusprognosen.

Dagligvaruhandlaren Axfood redovisade en försäljning under det tredje kvartalet som var marginellt högre än konsensusprognosen, men ett rörelseresultat som var 2 procent lägre än väntat. Willys hade ett mycket starkt kvartal, medan Dagab pressades av höga logistikkostnader till följd av den varma sommaren.

Boliden redovisade ett rörelseresultat för det tredje kvartalet som var 10 procent lägre än väntat. Justerat för processlagret var dock resultatet i linje med förväntningarna. Även försäljingen var i linje med förväntningarna. Bolagets investeringsguidning var högre än väntat.

Betsson levererade en stabil rapport. Intäkterna var 5 procent högre än väntat och rörelseresultatet 15 procent högre. Bolagets kommentarer avseende det fjärde kvartalet indikerar dock en svag inledningen på kvartalet.

Livecasinobolaget Evolution Gaming levererade en stabil rapport för det tredje kvartalet, med intäkter och ett rörelseresultat som var ett par procent bättre än konsensusprognosen.

Bostadsutvecklaren Bonava redovisade en försäljning under det tredje kvartalet som var lägre än väntat, men ett rörelseresultat som överträffade förväntningarna delvis tack vare markförsäljning om 30 miljoner kronor. Utvecklingen i Tyskland är god, med relativt många byggstarter, medan situationen i Sverige är fortsatt avvaktande.

Fastighetsbolaget Kungsleden presenterade en Q3-rapport som var något sämre än väntat med intäkter och ett förvaltningsresultat som var 1-2 procent lägre än konsensusprognoserna.

Teknikkonsulten ÅF redovisade ett rörelseresultat som ökade till 211 miljoner kronor under det tredje kvartalet (125). Nettoomsättningen ökade med 12 procent. Jämfört med konsensusprognosen var försäljningen något högre än väntat, medan rörelseresultatet var något lägre.

Aluminiumbolaget Norsk Hydro redovisade en försäljning under det tredje kvartalet som var 3 procent lägre än konsensusprognosen, men det justerade rörelseresultatet om 2.676 miljoner NOK var cirka 10 procent högre än väntat. Det är dock något oklart hur mycket engångsposter som ligger i konsensusprognosen. Bolaget säger att den globala marknaden för primäraluminium väntas vända till ett underskott under 2018 (större än tidigare prognostiserat) till följd av att utbudet växer mindre än väntat. Inget nytt sades om situationen i brasilianska Alunorte-anläggningen.

Kraftbolaget Fortum redovisade en försäljning under det säsongsmässigt lilla tredje kvartalet som var i linje med förväntningarna, men den torra sommaren och låga vattenkraftsproduktionen bidrog till att rörelseresultatet 14 procent lägre än väntat. Resultatet i Ryssland var betydligt högre än väntat.

Läs fler inlägg på Börsflödet