Trading Case - Sojabönor

Sojapriset på väg ned? Priset på majs och vete har fallit kraftigt den senaste tiden, under en sexmånadersperiod noteras termin för leverans mars 2014 ned 17 respektive 23 procent. Under samma period noteras motsvarande termin för sojabönor nästintill oförändrad - vilket dock kan tyckas befogat då tillgången på sojabönor varit mer begränsad samtidigt som efterfrågan, inte minst från Kina, varit fortsatt stark.

Kommentarer (0)

Ogiltig e-postadress

Läs fler inlägg på Börsflödet