Trading Case - ABB

Spännande värdeaktie: Vi räknar med högre tillväxt och marginaler i ABB, vilket drivs av produktivitetsåtgärder, högre andel serviceförsäljning och minskad prispress i kombination med fortsatta kostnadsbesparingar. Enligt vår mening återspeglar värderingen inte den vinståterhämtning bolaget står inför (vi räknar med 30 procents vinstökning under 2014). Baserat på våra prognoser för 2014 handlas aktien till P/E 12,7x och EV/EBIT 8,7x, vilket gör ABB till en spännande värdeaktie. Bolagets orderbok, serviceverksamheten och tidigt cyklisk efterfrågan ger stöd för försäljningen under det andra halvåret och vi förväntar att den delvis problemfyllda projektverksamheten kommer att vända upp i början av nästa år. Ledningens kommentarer avseende en förbättrad prisbild inom Power Products och högre marginaler i Power Systems order ger också stöd för detta.

Intressant efter utbrott

ABB ser fortfarande intressant ut, även om det är negativt att utbrottet över 150-kronorsnivån inte höll. Den underliggande långsiktigt trenden är fortfarande positiv. Stöd finns kring 145 kronor där stigande trendlinje samt 200-dagars glidande medelvärde möter upp. Kan aktien stänga starkt idag och ta sig tillbaka över 150-kronorsnivån under den närmaste veckan är ett uppgångsscenario med målkurs 170 kronor återigen troligt.

Vad tror du?

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Certifikat (hävstång)
BULL ABB X3 H
SE0004931566
Warrant ABB3L 160SHB
SE0004934503
Warrant ABB3K 150SHB
SE0004936110

ABB är inne i en stigande trend och kan nå 170

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.