Trading Case - Autoliv

Världsledande inom bilsäkerhet: Autoliv är världens ledande företag inom bilsäkerhet och har cirka en tredjedel av marknaden. I takt med att den globala konjunkturen ser allt ljusare ut och konsumentförtroendet stiger bedömer vi att potentialen i Autoliv-aktien är stor. Såväl bilförsäljning som andel säkerhetsinnehåll förväntas öka.

Höjda prognoser för bilproduktionen: Branschbedömare (IHS) har nyligen höjt prognoserna för den globala produktionen av bilar. Nu förväntas tillväxten i Nordamerika, Europa och Japan sammanlagt växa med 5 procent, medan världens största bilmarknad, Kina, bedöms växa med 14 procent. Detta borde gynna Autoliv som har en stor marknadsandel i landet.

Hög tillväxt och attraktiv värdering: Det ställs allt högre krav på säkerhetsutrustning i bilar, allt från bilbälten på mindre utvecklade marknader, till radarutrustning och infraröda kameror i premiumsegmentet. Vi räknar med att Autoliv kommer att uppvisa en fortsatt hög tillväxt och anser att aktien är attraktivt värderad då den handlas till 13 x vinsten (2014pr).

Tekniskt: Autoliv-aktien är i grunden stark och den senaste tidens sidledes utveckling är troligen en pausformation inför fortsatt uppgång. Såväl stigande trendlinje som horisontellt stöd finns runt 560 kronor. Nedsidan ser begränsad ut och aktien bör vara redo att dra vidare inom kort. Ett positivt scenario lever så länge aktien inte stänger under 550 kronor.

Vad tror du?

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

 

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Warrant ALI4C 600SHB SE0004944437
Warrant ALI4D 625SHB SE0005458478

Autoliv

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.