Trading Case - Boliden

Vi anser att Boliden-aktien är attraktivt värderad och ser flera faktorer som bör kunna driva kursen framöver. De mer stabila makroförhållandena i kombination med låga kopparlager och positiva tecken från Kina (bland annat stigande inköpschefsindex) ger stöd åt prisutvecklingen för metaller. Boliden har inte valutasäkrat priset på sin produktion och kan därför komma att gynnas av detta. En fortsatt förstärkning av USD/SEK skulle dessutom ge resultatutvecklingen, och sentimentet kring aktien, en extra skjuts.

Boliden har en stark kvartalsrapport i ryggen och utöver makrofaktorerna ovan bör kapitalmarknadsdagen den 20 november kunna bli en potentiell kurstrigger. Vi förväntar oss bland annat kommentarer om expansionen i Aitik.

Tekniskt: Efter en mycket svag inledning på året bröt Boliden-aktien den fallande trenden i juli och utvecklades därefter relativt starkt. Mot bakgrund av marknadsoron under september-oktober sjönk aktien tillbaka och handlas nu strax över 90 kronor. Vi bedömer att risk/reward är attraktiv i nuläget men föreslår att man handlar med stop loss.

Vad tror du?

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Certifikat (hävstång)
BULL BOL X2 H
SE0003271501
Certifikat (hävstång) BULL BOL X3 H
SE0004931616
Warrant BOL4A 95SHB
SE0004941094

Attraktiv risk/reward i Boliden

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.