Trading Case - Ericsson

Höga förväntningar inför rapporten: Ericsson presenterar sitt kvartalsresultat den 24 oktober. Vi bedömer att marknadens förväntningar är alltför höga och ser det som sannolikt att rapporten kommer att få ett svalt mottagande. Om vi får rätt i våra prognoser innebär det att konsensusprognosen kommer att trenda lägre och sänka sentimentet kring aktien.

Vikande försäljning

Vi brukar normalt inte fästa stor vikt på statistik för enstaka månader, men när de åstadkommer ett skifte i etablerade trender är det mer intressant. Svensk telekomrelaterad industriproduktion, som till stor delen består av Ericssons nätverksförsäljning, minskade med 26 procent under augusti jämfört med samma månad 2012. Endast fyra gånger sedan 2000 har statistiken varit lika negativ. En tidigare hög korrelation innebär att risken för svag försäljning är trolig.

Inför rapporten är våra prognoser för försäljning och rörelseresultat 6-13 procent lägre än konsensus. Till följd av en hög värdering av aktien (P/E 20x 2014pr, jämfört med Stockholmsbörsen 14,5x) och dystra utsikter för försäljningen har vi en negativ rekommendation på aktien.

Tekniskt:Ericsson-aktien har gått starkt under 2013, framförallt under början av året då aktien steg från 60-kronorsnivån till att som högst handlas vid 85 kronor. Därefter skedde en tids konsolidering som nyligen resulterade i ett nytt utbrott uppåt. Vid rådande nivå finns där både horisontellt stöd och stigande trendlinje. Om aktien tappar kraft och bryter igenom 82-kronorsnivån ser emellertid läget desto svagare ut. Då skulle det senaste utbrottet betraktas som falskt och öppna för nedgång mot åtminstone 75 kronor.

Vad tror du?

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Certifikat (hävstång) BEAR ERIC X3 H SE0004931913
Warrant ERI3X 80SHB

SE0004944734

Ericsson kan falla ned mot 75kr

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.