Trading Case - Ericsson

Vårt senaste Trading-Case på Ericsson (från 23 oktober) utvecklades väl. Rapporten lyckades inte motsvara marknadens prognoser varpå aktien föll kraftigt (84 till 78 kronor). Sedan månadsskiftet har Ericsson-aktien sökt sig allt högre, varför det åter kan vara läge för en kort position i aktien.

Åter läge att korta Ericsson

  • Minskad omsättning och sämre produktmix
  • Alltför höga konsensusprognoser - risk för fler besvikelser
  • Värderas med 30% premie mot Stockholmsbörsen

Nätverksinvesteringar lär minska från höga nivåer

Mot bakgrund av stora investeringar i 4G-nätverk under 2013 bedömer vi att försäljningstrenden under kommande år kommer att bli negativ. Investeringar i nätverk är att likna med annan infrastruktur, det vill säga investeringar som inte behöver bytas ut med täta intervall. Utöver en krympande omsättning bedömer vi att bruttomarginalen kommer att sjunka ytterligare i det fjärde kvartalet, delvis som en följd av en sämre produktmix.

Värderas med 30% premie, trots avsaknad av tillväxt

Ericsson är omotiverat högt värderat då P/E-talet uppgår till 19x (2014pr) jämfört med snittet för Stockholmsbörsen runt 15x. Vi menar att konsensusprognoserna är alltför optimistiska, både gällande försäljning och marginal, och vi räknar med att sänkta estimat kan tynga aktien.

Teknisk analys

Ericsson-aktien föll kraftigt i samband med Q3-rapport och bröt då den starka trend som rådde sedan aktien bottnade vid 74-kronorsnivån i somras. En motreaktion på den kraftiga nedgången har därefter skett men dock till låg omsättning och aktien kunde inte ta sig över motståndet kring 84/85 kronor. Således är risken hög att detta endast var en kortsiktig uppgång samt att en ny nedgångsfas kan vara på väg att påbörjas. Med motstånd vid 84-85 kronor samt stöd runt 74 kronor bedömer vi att förhållandet mellan potentiell avkastning och risk är svagt i Ericsson-aktien.

Vad tror du?

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Certifikat (hävstång) BEAR ERIC X3 H SE0004931913
Warrant ERI4M 75SHB SE0005456548

Ericsson kan vara nära en ny nedgångsfas

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.