Trading Case - Getinge

Förvärv ökar intresset för aktien: I förra veckan annonserade Getinge förvärvet av tyska Pulsion, till ett pris om cirka 140 miljoner euro. Vi anser att detta är strategiskt riktigt då det ökar exponeringen mot förbrukningsartiklar, något som Getinge sannolikt skulle kunna kapitalisera på även i USA. Även om förvärvet av Pulsion är relativt litet borde det öka intresset för aktien, inte minst då Getinge har 7-8 miljarder kronor i förvärvskapacitet.

Kraftig vinsttillväxt
Getinge har flera produkter med miljardpotential (bland annat ventilatorn Servo-i) och med stöd av en vändning på europamarknaden räknar vi med att bolaget kommer att uppvisa en kraftig vinsttillväxt under 2014-15 (17-20 procent).

Stor värderingsrabatt
Aktien är attraktivt värderad då den handlas till ett P/E-tal om 16x (2014pr) och en rabatt runt 20 procent i jämförelse med konkurrenterna i den europeiska sektorn för medicinteknik. Vi räknar med att Getinge kommer att uppvisa dels organisk tillväxt, dels genomföra ytterligare värdeskapande förvärv, vilket bör driva aktien vidare. 

Tekniskt
Getinge-aktien är långsiktigt stark och den nedgång som skedde i oktober ser ut att ha varit en kortsiktig rekyl. Aktien vände vid den stigande trendlinjen och har därefter trendat uppåt. Bryts 210-kronorsnivån öppnas för fortsatt uppgång mot 230 kronor och därefter tidigare toppnivåer kring 240 kronor. Faller aktien istället ned under 200 kronor är den långsiktiga trenden dock hotad.

Vad tror du?

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Certifikat (hävstång) BULL GETI X3 H SE0004931640
Warrant GET4B 230SHB SE0005456621

Getinge ser intressant ut

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.