Trading Case - Kaffe

Stor potential för Arabicakaffe: De två främsta kaffesorterna är Arabica och Robusta. Handelsbankens certifikat följer Arabicaterminens prisutveckling i New York. Brasilien och Vietnam är ledande kaffeproducenter följt av Colombia. Sydamerika odlar mest Arabicabönor medan Sydostasien producerar Robustabönor. I takt med välfärd och urbanisering i tillväxtländerna följer västerländska vanor och ökad konsumtion av kaffe och andra lyxvaror. Bakom den negativa trenden ligger flera år av rekordskördar. Terminspriserna på Arabicakaffe, har noterats ned de senaste tre åren och många kaffeproducenter går idag med förlust. Kaffepriset har fallit som mest 66 procent sedan maj 2011 och tillhör en av årets förlorare. Vi ser potential på uppsidan och här följer ytterligare argument som ger stöd till Arabicakaffe:

  • USDA sänker estimatet för kaffeproduktionen i Brasilien för kaffeåret 2013/14 till 53.1 miljoner säckar (1 säck=60 kg), en minskning med 600 000 säckar jämfört med föregående estimat. 
  • Sämre kvalité på årets skörd jämfört med tidigare år som följd av sämre väderförhållanden.
  • Lägsta lager på Arabicakaffe sedan februari 2013
  • Historiskt låga lager av Robustakaffe
  • Fasta kostnader och efter-skörd-kostnader (t ex. transport och lagring) står i huvudsak bakom de ökade produktionskostnaderna som för i år har ökat med 12 procent jämfört med föregående år.
  • Brasiliens inhemska konsumtion justeras upp 2.6 procent för 2012/2013. Även den globala världskonsumtionen av kaffe väntas stiga.
  • Defekter från Roya (bladsvamp) i Mexico och Centralamerika, som orsakat ett produktionsportfall på 2.7 miljoner säckar har haft en mer signifikant effekt på kommande skörd än estimerat.

Finna en bra timing för när man ska kliva in är alltid lika svårt men på dessa låga nivåer där nedsidan är begränsad, tror vi på LONG KAFFE H för den som kan tänka sig en mer långsiktig placering.  

Vad tror du?

Placeringsalternativ KortnamnISIN
Certifikat LONG KAFFE H SE0004932531
Certifikat (hävstång) BULL KAFFE X2 H SE0003521913

Arabica (ICE, Generic)

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.