Trading Case - Nordea

Nyligen offentliggjordes att Staten sålt de sista 7 procenten av sitt innehav i Nordea. Liksom vid tidigare försäljningar föll aktien med ett par procent efter beskedet. Historiskt har aktien återhämtat sig efter det initiala kursfallet. I och med försäljningen är risken för ytterligare statlig försäljning borta, vilket borde vara positivt för aktien framöver.

Stigande lång trend

Nordea-aktien har tappat 8 procent sedan toppnivån i augusti och baserat på våra prognoser för 2014 handlas aktien till P/E 9,8x, vilket innebär cirka 10 procents rabatt jämfört med genomsnittet av de svenska konkurrenterna. 

Nordea är vår favorit bland de nordiska bankaktierna. Vi räknar med att vinstmomentumet i Nordea förbättras och vår prognos (2013) för kärnprimärkapitalrelationen enligt Basel III är 14,6 procent. Detta kan jämföras med målsättningen om drygt 13 procent, vilket ger utrymme för en högre utdelning och avkastning på eget kapital än vad marknaden tror för närvarande. Vår utdelningsprognos för 2013 uppgår till 0,55 EUR, vilket är 28 procent högre än konsensusprognosen. Våra utdelningsprognoser innebär en direktavkastning på 6-8 procent för 2013-15. Aktier som ger hög direktavkastning tenderar ofta gå bra under hösten.

Nordea har inte följt med index upp på nya toppnivåer. Den långa trenden är dock fortfarande stigande och stöd finns vid 75-kronorsnivån, även om det kan finnas risk för fortsatt rekyl mot 70 kronor. Tittar man på bankindex som helhet så handlas det vid stigande trendlinje, vilket talar för att en svingbotten bör vara nära.

Vad tror du?

CertifikatKortnamnISIN
Certifikat BULL NDA X3 H
SE0004931707
Warrant NDA4A 85SHB
SE0004927564
Warrant NDA3L 80SHB SE0004941805

Nordea är i fortsatt stigande trend

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.