Trading Case - Olja

Oljepriset har handlat i en ganska tight range under 2013, där vårt budskap konsekvent varit att man ska köpa när det närmar sig 100 dollar per fat. Detta då OPEC har starka incitament att hålla priset över 100 dollar, i kombination med bra verktyg att åstadkomma det. Vidare har vi hävdat att utbudsdrivna prisrörelser är tillfälliga, både uppåt och nedåt, medan efterfrågedrivna rörelser är mer tillförlitliga.

Oljan ser intressant ut

Konjunkturen för 2014 ser ut att bli starkare än 2013 för samtliga regioner i världen, och konsumtionen av olja minskar inte trots ett starkt driv mot förnyelsebara energikällor. Den ganska snabbt förbättrande amerikanska ekonomin kommer att skynda på detta. I Kina kommer vi att se en starkt ökande bilförsäljning under 2014. Kinas vagnpark växer med nästan hela nybilsförsäljningen, då en väldigt stor del av Kinas bilköpare köper sin första bil i livet. Och den som köper sin första bil tenderar att vilja köra den.

Timing när det gäller trading case är alltid svårt, och nu handlar vi ganska nära årshögsta på oljan. Men det är värt att notera att tiden från nu och fram till slutet av kvartal 1 tenderar att vara en väldigt stark period för oljepriset. De senaste tio åren har oljepriset stigit med i genomsnitt 14 procent under denna period, och endast under ett av dessa tio åren har priset fallit, och då med en halv procent (se grafen nedan).

Vad tror du?

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Certifikat LONG OLJA H SE0002903344
Certifikat (hävstång) BULL OLJA X2 H SE0002835645
Certifikat (hävstång) BULL OLJA X3 H SE0003395573
Certifikat (hävstång) BULL OLJA X4 H SE0004488781

Oljepriset tenderar att stiga fram tills slutet av kvartal 1

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.