Trading Case - Scania

Scania har sedan kvartalsrapporten i juli haft en sidledes utveckling på en i övrigt stigande aktiemarknad. Rapporten vittnade om en god orderingång och en förbättrad situation på den viktiga europamarknaden. Med fokus på marginalerna blev dock rapporten en besvikelse. Vi bedömer att tillfälligheter pressade marginalerna och nu när förväntningarna på Scania är lågt ställda ser vi stor potential till positiva överraskningar framöver. Vi räknar med att efterfrågan under innevarande kvartal har ökat och prognostiserar även en sekventiell marginalförbättring, trots att det tredje kvartalet är säsongsmässigt mindre än det andra kvartalet. Rapporten kommer den 23 oktober.

Teknisk analys Scania

Scania har under det senaste året konsoliderat mellan 130 och 150 kronor. Den långsiktiga trenden är stigande varför en position i aktien i nedre delen av intervallet medför ett attraktivt förhållande mellan risk och avkastning. Motstånd finns vid 138-140 kronor och därefter vid 150 kronor. Stop loss föreslås vid 128 kronor. Intressant att notera är att aktiekurserna i Scania och Volvo (historiskt hög korrelation) har gått isär sedan juli. Vi räknar med att denna spread kommer att stängas.

Vad tror du?

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Certifikat (hävstång) BULL SCV X3 H SE0004931723
Warrant SCV3K 145SHB SE0004940476
Warrant SCV4B 150SHB SE0004942001

Spreaden kan stängas mellan Scania (grön) och Volvo (blå)
SCV B - Scania AB 

Scania har chans att bryta igenom motståndet vid 140Graf SCV B - Scania AB

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.