Trading Case - kakao

Kakao har haft en fantastisk resa under året och tillhör en av vinnarna hittills i år. Vi finner kakao köpvärd i nuläget av följande skäl:

  • I det långa loppet ser vi en ökad konsumtion av kakaoprodukter hos Asiens medelklass samt växande användningsområden av denna delikata råvara i konsumtionsländerna. Under året har de torra väderförhållandena vid Elfenbenskusten gett priset en skjuts och nu hotas årets skörd och produktionsminskning väntas.
  • Från kakaobönor framställs kakaopulver och kakaosmör. Senaste tidens skyhöga kakaosmörratio visar på ett högt pris på kakaosmör i förhållande till det redan höga priset på kakaobönor.  Längre perioder av höga priser på kakaosmör leder normalt till högre pris på kakaobönor men nu väntas även kakaopulver, som används i mindre kvalitativa produkter som glass och kakor, att stiga.
  • Med torkan vid Afrikas västkust som ett orosmoln över årets skörd och det höga priset på kakaosmör ser vi en fortsatt uppgång av kakaopriset nu när vi går in i en period med flera högtider såsom Halloween, jul och påsk.

Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Certifikat LONG KAKAO H
SE0004932549
Certifikat (hävstång) BULL KAKAO X2 H SE0003521939

Kakaopris (USD/ton)

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.