Trading Case - olja

Beskedet tidigare i veckan om att Fed inte drar ner på tillgångsköpen drog upp priserna på det mesta, inklusive olja (Brent) som gick från 108 till 111 dollar per fat. Efter den initiala köpruschen har det lugnat ner sig, och oljan har backat tillbaks till 109 dollar per fat. Vi anser att Brent-oljan är köpvärd i nuläget av ett par skäl:

  • Vi har argumenterat att riskpremien från Syrien varit runt tio dollar, och detta har justerats bort under de senaste två veckornas utveckling. Vi gick från 117 till 107 dollar i takt med att USA:s retorik tonades ner, och hamnade därmed på vad vi ser som "rätt värde". All prisrörelse efter det borde ses som oberoende av Syrien.
  • Nu handlas oljan utifrån ett antagande att det inte blir någon intervention i Syrien, eller en upptrappning av de geopolitiska spänningarna i området. Skulle retoriken skruvas upp igen kommer oljepriset att stiga.
  • Konjunkturläget talar för en ökad oljekonsumtion framöver, vi ser redan det i USA där konsumtionen under "driving season" var ca 5 % högre än förra året. Råoljelagren fortsätter att minska och i veckan noterades den största nedgången i USA sedan i juni, när den nuvarande trenden med minskande råoljelager inleddes. En uppgång i Kinas tillväxt kommer också att driva en ökad oljekonsumtion.
  • OPEC är väldigt bestämda att hålla priset över 100 dollar per fat, och har lyckats med det vid de tillfällen då detta testats i år. Fallande produktion i Nigeria, Libyen och Iran har gjort att marknadens reservkapacitet är nere på låga nivåer. Irak är fortfarande ett osäkert kort som motiverar en riskpremie. Även om Saudiarabien ser ut att kunna täcka upp för en del och Libyen nu nått upp till 40 procent av produktionen man hade innan inbördeskriget kommer denna låga reservkapacitet kunna leda till prisuppgång vid eventuella ytterligare bortfall.

Vad tror du?

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

Placeringsalternativ

KortnamnISIN
Certifikat LONG OLJA H SE0002903344
Certifikat (hävstång) BULL OLJA X2 H SE0002835645
Certifikat (hävstång) BULL OLJA X3 H SE0003395573
Certifikat (hävstång) BULL OLJA X4 H SE0004488781

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.