Trading Case - Atlas Copco

Delar du vår syn på Atlas Copco?
Graf
  • Ja
    78 %
  • Nej
    22 %
Röstningen avslutad (93 röster)

Trots oron i gruvsektorn har Atlas Copco-aktien gått starkt. Vi anser att bolagets kvaliteter ger goda förutsättningar för en fortsatt god kursutveckling. Atlas har ledande positioner på marknaden och en betydande eftermarknadsverksamhet som bidrar till hög lönsamhet. Trots stora satsningar på organisk tillväxt och FoU har marginalerna överträffat förväntningarna. Därtill innebär det starka kassaflödet att ytterligare värdeskapande förvärv är att räkna med, alternativt extrautdelningar.

Aktien handlas till 17,8 gånger nästa års förväntade resultat (P/E 17,8x 2015pr), vilket vi menar är en attraktiv värdering givet historiken samt för vinst- och tillväxtpotentialen. Atlas är vår favorit inom verkstads-sektorn då vi anser att bolaget har alla de rätta kvalitéerna i en miljö med svag tillväxt. När bokslutet kommer i slutet på januari tror vi att marknadens förväntningar återigen kan överträffas.

Tekniskt

Atlas Copco handlas i en underliggande stigande trend. Under hösten har nivåer strax under 215 kronor utgjort motstånd, men ett utbrott skedde i november. Aktien handlas i skrivande stund strax ovan tidigare motståndet vid 215 kronor som framöver borde agera stödnivå. Köp kring 215 kronor ger en fördelaktig relation mellan risk och potentiell avkastning. 50 dagars glidande medelvärde ger stöd vid 210 kronor och RSI runt 60 indikerar att det finns fortsatt uppsida innan aktien når överköpta nivåer.

Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Certifikat (hävstång) BULL ATCO X3 H SE0004931608
Warrant ATC5C 230SHB SE0005766300

Kommer ett utbrott ur trendkanalen att ske?

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.