Trading Case - Autoliv

Delar du vår syn på Autoliv?
Graf
  • Ja
    77 %
  • Nej
    23 %
Röstningen avslutad (91 röster)

Autoliv är världens ledande bolag inom säkerhetsutrustning för bilar. Verksamheten är indelad i aktiv och passiv säkerhet. Den senare står för merparten av försäljningen (bilbälten och airbags), men det är inom aktiv säkerhet framtiden ligger. Produkter som adaptiva farthållare och radarsystem är på frammarsch och Autolivs marknadsandel inom aktiv säkerhet uppgår till drygt 20 procent. Aktien har tappat omotiverat mycket under de sista veckorna och förhållandet mellan risk och avkastning bedöms vara gynnsamt.

Vi räknar med att Autoliv kommer att uppvisa en kraftig försäljnings- och vinsttillväxt under många år framöver. Med en ledande ställning på marknaden och nya innovativa produkter är utsikterna ljusa på den växande bilmarknaden.

Aktien värderas till ett P/E-tal på 12,8x (2015pr), vilket är en attraktiv värdering i jämförelse med Stockholmsbörsens drygt 15x. Inte minst visar värderingen av den israeliska konkurrenten (inom aktiv säkerhet) Mobileye vid börsnoteringen på mycket höga marknadsförväntningar. Vi räknar med att detta kan bidra till en fortsatt omvärdering av Autoliv-aktien. Aktien har tappat omotiverat mycket under de senast veckorna enligt vår mening.

Tekniskt
Autoliv-aktien handlas i en långsiktigt positiv trend och har sedan försommaren noterat en slagig handel inom konsolideringsintervallet 680-750 kronor. Aktien närmar sig augustibotten kring 680 kronor. I dagsläget handlas aktien till RSI 33 vilket är nära översålda kursnivåer. Aktien handlas i fortsatt positivt momentum och indikatorn MACD pekar på vidare uppgångar på sikt. Attraktiv relation mellan risk och potentiell avkastning för köp inom affärsintervallet 700-720 kronor.

Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Warrant ALI4K 750SHB SE0005766151
Aktie ALIV SDB SE0000382335

Autoliv - Gynnsamt förhållande mellan risk och avkastning

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.