Trading Case - Electrolux

Spännande när valutatrenden vänder
Electrolux resultat är mycket känsligt för valutaförändringar. Som exempel innebär 10 procents förstärkning av den brasilianska realen att rörelseresultatet ökar med 10 procent. Under förra året tyngdes Electrolux resultat kraftigt av negativa valutaeffekter, vilket bidragit till att aktien har varit svag på en i övrigt stark marknad. Under den senaste månaden har valutorna rört sig i mer förmånlig riktning för Electrolux, i synnerhet på tillväxtmarknaderna. En tydlig trendvändning kommer att innebära att marknaden behöver göra betydande vinstprognoshöjningar för Electrolux för första gången på länge.

Färsk statistik över producentprisindex indikerar att vitvarupriserna ökade i USA under februari, för första gången sedan 2012. Vi tror att detta kan kompensera för låga försäljningsvolymer i spåren av det extrema vädret i USA. Vi är förvånade över att bättre pris- och vitvarustatistik från USA, och ett mindre oförmånligt valutaläge, inte har avspeglats i en starkare kursutveckling. Då aktien varit svag under de senaste 12 månaderna, menar vi att mycket negativt redan ligger i aktiekursen och att förhållandet mellan risk och förväntad avkastning därför är fördelaktigt inför rapporten för det första kvartalet den 25 april.

Tekniskt
Electrolux har haft en stark utveckling jämfört med index (Stockholmsbörsen) under den senaste månaden. Aktien handlas återigen runt 151 kronor, vilket är  toppnivån från februari och tillika bottennivåerna under hösten/vintern 2013. Nästa tydliga motståndsnivå är 170 kronor.

Vad tror du?

Nedan visas placeringsalternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Certifikat (hävstång) BULL ELUX X3 H SE0004931624

Electrolux - nästa tydliga motståndsnivå är 170 kr

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.