Trading Case - Electrolux

Med stöd av ett överraskande starkt resultat i kvartalsrapporten (18 juli), förväntningar om höjda vinstprognoser och ett bättre andra halvår, bör Electrolux kunna fortsätta att klättra på börsen och närma sig all time high nära 200 kronor.

Solid rapport – bättre mix
Trots att omsättningen blev lägre än förväntat, lyckades Electrolux överträffa vinstprognoserna med god marginal i kv2-rapporten den 18 juli. En förbättrad produktmix (med fokus på premiumprodukter) och kostnadsbesparingar var framförallt vad som låg bakom den positiva utvecklingen.

Valutamotvinden avtar – driver resultatet
Electrolux rörelseresultat har under några kvartal pressats av negativa valutaeffekter. Under kv1 och kv2 uppgick dessa till 620 respektive 430 miljoner kronor, och i samband med rapporten guidade bolaget för att effekten i kv3 väntas bli 150-200 miljoner kronor. Vi bedömer att valutamotvinden kan avta ytterligare under kv4.

Höjda prognoser – kan driva aktien högre
Värderingsmultiplarna för Electrolux (EV/EBIT och P/E 12x respektive 15x 2014pr)är något lägre än för Stockholmsbörsen generellt. Därtill tror vi att successiva höjningar av vinstprognoserna samt en hög förväntad resultattillväxt (>40%) under det andra halvåret kommer att driva aktien ytterligare.

Tekniskt
Fastän aktien stigit kraftigt sedan i april, har utvecklingen på börsen varit relativt svag i år, +3 procent exklusive utdelning. Den underliggande trenden är dock stigande och aktien har nyss utmanat motståndet runt 180 kronor. Därefter har en rekyl inletts. 170 kronor var nyligen en tydlig motståndsnivå, varför ett köp strax däröver borde medföra en bra risk/reward.

Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Certifikat (hävstång) BULL ELUX X3 H SE0004931624

Electrolux - bra risk/reward vid stödnivån (170 kr)

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.