Trading Case - Euro

Med ett alexanderhugg i inflationsprognosen försökte Riksbanken flytta fokus bort från utfall i spotinflation. Dagen efter överraskar inflationen rejält på nedsidan. Vi förväntar oss ett mycket mjukt protokoll från Riksbanken (24 april) och att flera ledamöter stödjer Janssons uttalande ”ingen räntehöjning förrän inflationen överstiger 1.5%”, även om de inte uttrycker sig med exakt samma ord. Således fortsatt fokus på inflationen. Framöver spår ekonomerna att inflationen ska studsa (13 maj och 12 juni), trots det får Riksbanken sannolikt svårt att inte sänka räntan den 3 juli.

Utdelningssäsongen har inletts och slår nya rekord. Allt annat lika medför det uppåtpress på EUR/SEK även om deempiriska bevisen för kronutflöden under denna period är långt från starka. Vidare spår vi att makrodata fortsätteratt underraska en tid, vilket väntas sätta press på kronan.

ECB lämnade räntan oförändrad men öppnade samtidigt dörren för nya åtgärder för att motverka den låga inflationenoch den starka euron. Flertalet försök av Draghi och Co till att prata ner euron kan noteras men vi låter trendenvara vår vän. Avgörande för en räntesänkning blir inflationsutfallen i april och maj. Sannolikt väntar de på bägge utfall, om inte april-inflationen klart understiger deras förväntningar, samt uppdaterade stabsprognoser i juni. Först då vi fått bekräftat att en sänkning är nära förestående får vi se en svagare euro.

Vad tror du?

Nedan visas placeringsalternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Certifikat (hävstång) BULL EURSEK X3 H SE0002938480

Svensk data kommer överraska negativt

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.