Trading Case - Getinge

Delar du vår syn på Getinge?
Graf
  • Ja
    67 %
  • Nej
    33 %
Röstningen avslutad (115 röster)

Vi räknar med att Getinge kommer att presentera en solid rapport den 16 oktober, men ser även kapitalmarknadsdagen och FDA:s besked som potentiella kurstriggers framöver. Aktien är attraktivt värderad på P/E 13 (2015pr) och potentialen bedöms vara stor.

Drivet av ökad efterfrågan i USA och på tillväxtmarknaderna räknar vi med att Getinge kommer att uppvisa en organisk order- och försäljningstillväxt runt 4 procent i rapporten för det tredje kvartalet den 16 oktober. Vidare räknar vi med att rörelsemarginalen ökar med 1,6 procentenheter till 17,1 procent och till följd av positiva valutaeffekter har vi även höjt våra vinstprognoser och ser potential till uppskruvade prognoser framöver.

Utöver rapporten den 16 oktober är kapitalmarknadsdagen och besked från FDA potentiella kurstriggers framöver. Vi bedömer att eventuella påföljder från FDA kommer att bli mindre än vad nuvarande aktiekurs reflekterar och när beskedet väl kommer (förväntas i okt/nov) är ett stort osäkerhetsmoment borta. I kombination med en förväntad vinsttillväxt runt 20 procent under 2015-16, drivet av ökade intäkter och effektiviseringar, samt en attraktiv värdering (P/E 13x 2015pr), bedömer vi att kurspotentialen är stor.

Tekniskt
Getinge noteras i ett positivt huvudscenario efter bottennoteringen i början av augusti. Styrka i aktien uppvisades den 21 augusti efter att volymuppgången skapat ett positivt gap i kursen. Viktig stödnivå vid 180 kronor på nedsidan och motstånd på uppsidan möts initialt vid 200 kronor. Således bedöms relationen mellan risk och potentiell avkastning kring rådande kursnivåer som god. Köp föreslås inom affärsintervallet 180-181 kronor och om sentimenten på börsen blir bättre bör aktien åter kunna söka sig upp mot tidigare toppar vid 200 kronor.

Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Warrant GET5B 210SHB SE0005766581
Certifikat (med hävstång) BULL GETI X3H SE0004931640

Getinge handlas kring stödnivåer

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.