Trading Case - Guld

USA:s penningpolitik har varit helt avgörande för guldets utveckling de senaste åren. Först steg guldet kraftigt när Fed gasade på med QE stimulanser i tre omgångar. När sedan Fed bytte fot våren 2013 och började tala för minskade stimulanser (tapering) föll guldet med över 20 %. Ikväll håller Fed presskonferens efter sitt räntemöte och vi tror att risk/reward för att satsa på att Fed tar krafttag är goda. Vi tror därför på ett kortsiktigt fallande guldpris.

USA står starkt
De ekonomiska förutsättningarna i USA är gynnsamma. Företagen är konkurrenskraftiga och exporten kommer troligen fortsätta att vara en faktor som bidrar till en positiv utveckling av investeringar och sysselsättning. Återhämtningen på bostadsmarknaden är stabil och stigande bostadspriser innebär att allt fler hushåll kommer ur den tidigare så förlamande skuldfällan. De offentliga finanserna har förbättrats radikalt vilket innebär att finanspolitiken inte längre behöver vara så restriktiv.

Fed skärper tonen ikväll
Eftersom arbetslösheten är på väg mot normala nivåer tror vi på en första höjning av styrräntan redan före årsskiftet medan marknaden prissätter första höjningen i mitten av 2015. Detta innebär att Fed troligen ökar takten i nedskalningen av QE, från nuvarande 10 miljarder per möte till 15 för att därmed vara klara i slutet av sommaren. Med vårt scenario kommer första räntehöjningen redan i december.  Det är alltså enbart en tidsfråga före Fed blir mer ”hökig” i våra ögon, och Fed bör överraska redan ikväll.

Guld är rätt kort att spela Fed
Guld har traditionellt varit en tillgång som attraherat i miljö med risk för inflation. Så var fallet under hela fasen av expansiv penningpolitik efter finanskrisen. När du temat vänder mot kontraktiv penningpolitik ska guldet stå som förlorare.

Vad tror du?

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Certifikat SHRT GULD H SE0004644367
Certifikat (hävstång) BEAR GULD X2 H SE0002835587
Certifikat (hävstång) BEAR GULD X3 H SE0003395581
Certifikat (hävstång) BEAR GULD X4 H SE0004488807

Guldet föll kraftigt när Fed började ”tapering”

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.