Trading Case - Guld

Delar du vår syn på Guldet?
Graf
  • Ja
    56 %
  • Nej
    44 %
Röstningen avslutad (94 röster)

Under våren och sommaren handlades guldet i ovanligt snäva intervall, huvuddelen av tiden tillbringades mellan 1250 och 1300 dollar per uns, och varken Putin eller (temporära) börsfall har skapat något större intresse för guldet. Under augusti började dollarn att stärkas, och denna förstärkning har skapat ett "naturligt" tryck nedåt på guldet. En bra värdemätare på guldrörelser brukar vara att mäta guldets prisrörelser mot euron, för att utvärdera om det är en guldrörelse eller en valutarörelse. Guld/EUR har varit ganska oförändrad ända fram till andra halvan av oktober, då guldet började falla betydligt snabbare än vad dollarn stärktes.

Vår fundamentala vy på guld är att det är en ganska onyttig metall, den har begränsad industriell användning, den "konsumeras" inte som andra råvaror, utan den köps för att man vill smycka ut sig eller tjäna pengar. Och just elementet att tjäna pengar är det som sätter priset, och så länge ingen vill köpa guldet för mer pengar än den som köpte det sist så finns det inte många skäl till att hålla fast vid innehavet.

Vi tolkar prisrörelserna de senaste veckorna som att en ny säljvåg har satts i rörelse. Vi handlar nu på 1150 USD per uns, och ligger därmed på fyraårslägsta, och vi ligger farligt nära 1000 USD nivån. En så pass stor nivå kan börja agera magnet för priset, och det var en viktig nivå när vi bröt den på vägen upp under finanskrisen.

Vår vy är att marknaden kan komma att testa 1000-dollarsnivån, men timingen är svår att sia om. Därför bör man vara försiktig med alltför stor hävstång.

Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Certifikat SHRT GULD H SE0004644367
Certifikat (hävstång) BEAR GULD X2 H SE0002835587

1000 USD per uns inom räckhåll?

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.