Trading Case - H&M mot OMXS30

Vi har en långsiktigt positiv syn på H&M och tror att aktien har förutsättningar att gå bättre än Stockholmsbörsen generellt. Aktien är tekniskt i en underliggande positiv trend, och då aktien har kommit ner efter den senaste rapporten, kan nuvarande ingångsnivå vara särskilt intressant.

Lång: H&M
Kort: OMXS30™

Den 25 september levererade H&M en, i vårt tycke, odramatisk rapport för det tredje kvartalet. Resultatet var 2 procent lägre än konsensusförväntningarna, samtidigt som septemberförsäljningen var lägre än väntat till följd av varmt väder (och inte till följd av en svag kollektion). Aktien har sedan dess tappat nära 20 kronor, vilket vi menar är en överreaktion. Det är viktigt att komma ihåg att försäljning och resultat ändå ökade med imponerande 20 procent. Vi räknar med en tvåsiffrig vinsttillväxt under lång tid framöver. Därtill meddelade H&M att den färska online-lanseringen i Kina har börjat bra och att bolaget ska gå online i ytterligare 8-10 länder nästa år. Få placerare tar idag hänsyn till att H&M redan idag är en av världens 10 största online-aktörer inom mode, vilket innebär betydande värderingspotential.

Efter kursfallet handlas aktien till P/E 21,4x, vilket innebär en något lägre premievärdering mot Stockholmsbörsen än det historiska genomsnittet. I förhållande till den europeiska aktiemarknaden är premievärderingen ovanligt låg. Vi bedömer att utsikterna är ljusa och att aktien har goda förutsättningar att utvecklas bättre än Stockholmsbörsen generellt.

Vad tror du?

För att du enkelt ska kunna ta del av vår syn har vi på Handelsbanken tagit fram placeringsalternativ som gör det möjligt att tjäna pengar om vi har rätt i vår tro. Vad tror du?

Läs mer om våra nya Spreadcertifikat här

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Spreadcertifikat SPR HMOMX 5C H SE0006247003

Det är viktigt att du läser på om Spreadcertifikat så att du förstår risker, möjligheter och kostnader innan du handlar.

H&M mot OMXS30™

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.