Trading Case - H&M mot OMXS30™

Delar du vår syn på HM mot OMXS30™ ?
Graf
  • Ja
    85 %
  • Nej
    15 %
Röstningen avslutad (117 röster)

Vi har en positiv syn på H&M och tror att aktien har förutsättningar att gå bättre än Stockholmsbörsen. Närliggande triggers kan vara försäljningssiffror för november som släpps 15 december och att aktien är tekniskt i en underliggande positiv trend.

Idag släppte H&M:s konkurrent Inditex (med bland annat Zara-butikerna) en stabil rapport för det tredje kvartalet (augusti-oktober). Både omsättning och resultat var något högre än förväntat. Dessutom sa bolaget att försäljningstillväxten tog fart i november och att december inletts väl. Siffrorna från Inditex är positivt även för H&M, som rapporterar för det fjärde kvartalet (september-november) den 28 januari. Men innan dess, den 15 december, släpper H&M sina försäljningssiffror för november. Våra förväntningar är att försäljningen ökar med 10 procent jämfört med samma månad förra året, trots att jämförelsesiffrorna är tuffa.

Efter H&M:s rapport den 25 september tappade aktien fart, men har nu återhämtat hela nedgången. H&M-aktien har hittills i år stigit med 6 procent, samtidigt som Stockholmsbörsen stigit med 9 procent. Baserat på våra prognoser uppgår P/E-talet till 23x, vilket kan tyckas högt. Faktum är dock att premievärderingen jämfört med börsen som helhet inte är högre än normalt. Vi bedömer att utsikterna för H&M är ljusa och att aktien har goda förutsättningar att utvecklas bättre än Stockholmsbörsen generellt. 

Vad tror du?

För att du enkelt ska kunna ta del av vår syn har vi på Handelsbanken tagit fram placeringsalternativ som gör det möjligt att tjäna pengar om vi har rätt i vår tro. Vad tror du?

Läs mer om våra Spreadcertifikat på handelsbanken.se/spreadcertifikat

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Spreadcertifikat SPR HMOMX 5C H SE0006247003

H&M - på väg att ta igen Stockholmsbörsens försprång?

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.