Trading Case - H&M

Efter en kraftig kursuppgång under 2013 har H&M varit i en negativ trend sedan årsskiftet. Marknadsstatistiken i april har varit mixad där den statistiken som analytiker normalt sett tittar mest på har varit svag (Tyskland och Sverige) varför förväntansbilden har kommit ner något (konsensus räknar med en försäljningstillväxt om 10 procent).

USA – starkt
Vi tror dock att man riskerar missa stark statistik på annat håll, inte minst i USA (10 procent av H&M:s omsättning) där aprilförsäljningen var mycket stark. Vädret har också varit fördelaktigt i många viktiga europeiska länder vilket bör ha gynnat försäljningen av vårkläder.

Låga förväntningar – överraskningspotential
Mot bakgrund av ovanstående tror vi att marknaden kan underskatta försäljningspotentialen i april och ser ett läge att köpa aktien inför torsdagens (15 maj) siffror.

Tekniskt
H&M har varit i en negativ trend sedan årsskiften men vände nyligen vid 260 kronor, som historiskt varit en kursstopp och nu ser ut att agera stödnivå. Förhållandet mellan risk och avkastning är fördelaktigt strax ovanför 260 kronor och på starka försäljningssiffror bör en trendvändning kunna inledas. Då skulle den viktiga 280-kronorsnivån utgöra första motståndet och på sikt bör aktien försöka utmana all time high kring 300 kronor.

Vad tror du?

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Certifikat (hävstång) BULL HM X2 H SE0002835678
Certifikat (hävstång) BULL HM X3 H SE0004931657

H&M - trendar upp inom kanalen

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.