Trading Case - H&M
- Gynnas av e-handelsrevolution

Imponerande vinstutveckling
Efter en trög inledning på året har H&M-aktien vaknat till. Rapporten för det andra kvartalet var mycket stark, med en imponerande omsättnings- och resultattillväxt på 20 respektive 26 procent. Marknadens vinstprognoser är nu åter inne i en positiv revideringstrend, vilket gynnar aktien.

Gynnas av e-handelsrevolution 
Få placerare ser H&M som en investering i en snabbt växande online-marknad, trots att bolaget redan är ett av värl-dens tio största modeföretag på nätet och större än många kända renodlade e-handelsbolag. En spännande krydda är att H&M snart lanserar sin e-handelssajt i Kina, som redan idag är världens största e-handelsmarknad. Om vi skulle ge H&M:s e-handelsverksamhet samma värderingsmultiplar som de mer renodlade e-handelsbolagen har, får vi ett värde på aktien i intervallet 320–430 kronor.

Värderingen sätter inte stopp 
H&M har alla kännetecken av att vara ett kvalitetsbolag; hög tillväxt, stor nettokassa, avkastningstal på 40-50 pro-cent och en utdelning som aldrig sänkts (nuvarande direktavkastning uppgår till 3,3 procent). Kvalitet kostar, men värderingen av H&M (P/E 21x på vår prognos för 2014/15) är cirka 10 procent lägre än för konkurrenten Inditex där vinsttrenden inte är lika stark för närvarande. Samtidigt är värderingspremien jämfört med Stockholmsbörsen lägre än det historiska genomsnittet.

Tekniskt 
H&M-aktien handlas i en underliggande positiv trend, vilken bekräftades i höstas då aktien bröt upp över motståndet kring 250 kronor. En köpsignal gavs därmed och aktien noterade kort därefter färska toppnoteringar strax under 300 kronor innan en rekyl inleddes. Bolaget presenterade nyligen en positiv försäljnings- och resultatrapport för det andra kvartalet, vilket underbygger den tekniska trenden där motståndet strax under 300 kronor ser ut att testas inom kort. Huvudscenariot är fortsatta uppgångar på medellång- till lång sikt. Med stöd av en generell indexuppgång bör aktien bryta upp över 300 kronor. Utan generell indexuppgång som stöd väntas aktien konsolidera kring 290 kronor.  

Vad tror du?

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

Placeringsalternativ
KortnamnISIN
Certifikat (hävstång)
BULL HM X2 H
SE0002835678
Certifikat (hävstång)
BULL HM X3 H
SE0004931657
Warrant HM 4I 310SHB SE0005465036

H&M - i positiv trend

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.