Trading Case - H&M

H&M har utvecklats svagare än Stockholmsbörsen sedan årsskiftet men aktien har piggnat till under de sista veckorna och uppvisat en betydligt starkare uppgång än index. Under augusti har H&M stigit med över 4 procent, och det finns fog att tro att den starka utvecklingen kan fortsätta.

Stark försäljningstrend har drivit aktien
H&M har haft en stark försäljningstrend de senaste månaderna och vi tror att den positiva utvecklingen kommer att fortsätta. Vädret har varit gynnsamt, statistik över klädhandeln i Tyskland (den viktigaste marknaden) har varit positiv och i Europa ser köplusten ut att återhämtas. Därtill har bomullspriserna fallit kraftigt sedan maj, vilket ger stöd åt marginalerna. Med tanke på den starka utvecklingen ser vi det som sannolikt att marknadens prognoser på H&M kan komma att höjas, vilket kan driva aktien vidare.

Online-tillväxt i hög takt
I förra veckan meddelade H&M att utrullningen av nya onlinemarknader fortsätter då klädjätten lanserade onlinetjänster i Spanien och Italien, som blev bolagets elfte och tolfte onlinemarknad. H&M är redan idag ett av världens tio största e-handelsbolag inom kläder, och vi räknar med att expansionen framöver kommer att gå snabbt. I slutet på året ska H&M lansera e-handel i Kina, vilket medför stor potential. För 2015 planeras onlinelanseringar på ytterligare 8-10 nya marknader.

Tekniskt
H&M-aktien handlas i en underliggande positiv trend, men har sedan toppnoteringen vid årsskiftet konsoliderat mellan 260-300 kronor. På en relativt svag börs bottnade aktien strax ovan 270 kronor i början av augusti. Därefter medförde starka försäljningssiffror en positiv rekyl och aktien handlas återigen strax under motståndet vid 296-300 kronor. Ett utbrott över denna nivå, helst under stigande volymer, tolkas som ett styrketecken och utlöser en köpsignal. På nedsidan finns stöd mellan 275 och 283 kronor.

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Certifikat (hävstång) BULL HM X2 H SE0002835678
Certifikat (hävstång) BULL HM X3 H SE0004931657
Warrant HM 4K 300SHB SE0005763190

H&M

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.