Trading Case - ICA

ICA är ett extremt stabilt företag, och även om aktien kan te sig tråkig under perioder finns möjlighet att få hög avkastning genom att handla hävstångcertifikat på aktien – BULL ICA X3 H.

Extrem stabilitet med potential till positiva överraskningar
ICA är ett extremt stabilt företag. Utöver en dominerande ställning på den svenska marknaden och högst marginaler i den europeiska dagligvaruhandeln, har ICA en fastighetsportfölj som motsvarar 42 procent av marknadsvärdet.

Solid rapport väntas 11 februari
När ICA rapporterar för det fjärde kvartalet (11 februari) förväntar vi oss att den svenska hemmamarknaden utvecklats väl medan sorgebarnet Norge fortsatt har det tufft. ICA:s rörelseresultat bedöms likväl öka med 7 procent (pro forma) jämfört med samma kvartal 2012.

Norge är en potentiell kurstrigger
ICA har en lång historik av förluster i Norge. Ett samarbetsavtal med Norgesgruppen (landets största matkedja) gällande gemensamma inköp är tecknat, men ännu inte godkänt av konkurrensmyndigheten, för att komma tillrätta med lönsamheten. Ett positivt besked vore välkommet, men vi tror att ett negativt besked skulle kunna ge än mer bränsle till aktien eftersom det skulle öka sannolikheten för ett utträde ur landet, eller en större omstrukturering.

Hög vinsttillväxt och attraktiv värdering
Vi räknar med att ICA kommer att uppvisa en stabil vinsttillväxt framöver: 17 procents genomsnittlig ökning av resultatet före skatt under 2013-15. På ytan kan värderingsmultiplarna se höga ut, men bortser vi från fastigheterna och den förlustbringande norska verksamheten är värderingen mycket attraktiv (P/E-tal på 11x årets förväntade vinst). En kursuppgång och premievärdering är motiverad.

Tekniskt
Ica är i en stigande trend och aktien tar sig stegvis uppåt. Under de senaste 6 månaderna har aktien konsoliderat mellan cirka 190 - 210 kronor. Följer aktien tidigare mönster så bör den kunna forcera 210-kronorsnivån framöver och därefter dra vidare mot åtminstone 230 kronor. En position nära stödet vid 190 kronor ger bra förhållande mellan risk och potentiell avkastning. Stop Loss om aktien stänger under 190 kronor.

Vad tror du?

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

 

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Certifikat (hävstång) BULL ICA X3 H SE0004938520
ICA är i en stigande trend

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.