Trading Case - ICA

Vårt tidigare Trading Case på ICA blev mycket lyckat. Nu bedömer vi att möjligheterna till ännu en bra ”trade” är goda. ICA har sjunkit tillbaka sedan toppnivåerna mars/april av flera anledningar. Nu är rapporten avklarad, värderingen är attraktiv och utsikterna är ljusa. Köp ICA.

Under förväntan, men hög tillväxt
ICA sjunker på Stockholmsbörsen i spåren av kvartalsrapporten. Utvecklingen under perioden var bättre än våra konservativa prognoser, men lägre än marknadens. Viktigt att notera är att en del av avvikelsen (ett justerat rörelseresultat som var 7% lägre än konsensusprognosen)  är hänförlig till högre avskrivningar i fastighetsbeståndet. Kärnverksamheten utvecklas bra och det underliggande resultatet ökade med 9% jämfört med samma kvartal förra året.

Varför ska man äga ICA?
Utöver att ICA är den dominerande aktören på den svenska livsmedelsmarknaden, utgörs cirka 40% av marknadsvärdet av bolagets fastighetsbestånd. Detta ger stabilitet. Därtill har ICA hög vinsttillväxt och värderingen är attraktiv, speciellt i jämförelse med konkurrenter. Vi anser att ICA:s egenskaper motiverar en ytterligare omvärdering.

Norge – en potentiell kurstrigger, oavsett besked
I Norge fortsätter som förväntat förlusterna, men en förändring är på gång. Om inte ICA får godkänt för det planerade samarbetet kring inköp och logistik med Norgesgruppen (största matvarukedjan i Norge) så ökar sannolikheten för att ICA lämnar Norge, antingen helt och hållet eller genom en kraftigt nedskuren verksamhet. Vi ser detta som en potentiell trigger. Om samarbetet mot förmodan blir godkänt kommer det att ge en positiv effekt på resultatet och driva vinsttillväxten än högre. Sannolikt kommer beskedet från konkurrensmyndigheten innan sommaren.

Tekniskt
ICA befinner sig i en långsiktig stigande trend. Mot bakgrund av vinsthemtagningar och avskiljd utdelning har ICA-aktien sjunkit tillbaka under de senaste veckorna. Aktien handlas nu strax ovanför tidigare motstånd runt 208-210 kronor varför förhållandet mellan risk och avkastning bedöms som fördelaktigt.

Vad tror du?

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Certifikat (hävstång) BULL ICA X3 H SE0004938520

ICA - handlas strax ovanför motstånd

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.