Uppföljning Trading Case

Trading caset från 1 september, om en kortsiktig nedåtrekyl i OMXS30, lutade sig på att motståndet kring 1410 hade testats ett par gånger samt att index stigit kraftigt i närtid. Index noterades återigen över 1400 några dagar efter Trading caset men har kommit ned en del, drivet av osäkerheten kring Fed, den geopolitiska oron samt oklarheter kring regeringsbildandet i Sverige. Börsen har gått sidledes och ligger kvar runt samma nivå...

Trading Case OMXS30 1 september

Den 27 augusti skrev vi om H&M i ett Trading case. Aktien hade då visat på en stigande trend de senaste veckorna och var uppe och testade det starka motståndet kring 300 kronor. Som vi hade räknat med har H&M lyckats överträffa förväntningar och motståndet vid 300-nivån brutits, H&M-aktien handlas idag kring 309 kronor.

Trading Case H&M 27 augusti

Lundin Petroleum, som vi skrev ett Trading case om den 20 augusti, hade utvecklats betydligt svagare än Stockholmsbörsen sedan rapporten för det första kvartalet i början av maj.  Då skrev vi om att ett eventuellt stigande oljepris samt lyckade prospektborrningar skulle kunna ge bränsle till aktien. Några dagar senare hade Lundin Petroleum stigit med ett par procent och handlades över 130 kronor men har på senare tid fallit tillbaka och handlas idag omkring 125 kronor. Utvecklingen i oljepriset har pressat aktien och Brent oljan noteras idag kring 97 dollar per fat.

Trading Case Lundin Petroleum 20 augusti 

Det sista Trading caset vi tar upp i denna uppföljning är Volvo som vi skrev om den 7 augusti. Vid tiden handlades aktien kring 84 kronor efter en brant kursnedgång under en relativt kort tid. Volvo hade då en rad besvikelser i bagaget och vi byggde vårt Trading case på att sannolikheten för positiva nyheter skulle öka. Kort efter Trading caset kom ut handlades Volvo-aktien kring 87 kronor. På senare tid har starka lastvagnssiffror inte varit tillräckligt för att återvinna förtroendet hos investerarna, Volvo-aktien handlas i skrivande stund kring 82 kronor. 

Trading Case Volvo 7 augusti 

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.