Trading Case - Lundin Petroleum

Lundin Petroleum har under lång tid haft en svag kursutveckling. Inför kvartalsrapporten (den 5 februari) var oron stor och kursen pressades ned till 110 kronor, nivåer som inte synts till sedan 2011. Med stöd av rapporten återvände investerarna och kursen steg.

Den 13 februari kom den efterlängtade uppdateringen kring utbyggnadskonceptet för det gigantiska oljefältet Johan Sverdrup där Lundin Petroleum är delägare (potentialen på oljefältet upptäcktes i slutet av 2011 och fick aktiekursen att fördubblas) Beskeden var bättre än väntat och innebär samtidigt som visibiliteten har ökat, vilket minskar risken i aktien. Trots detta har inte aktien rört sig nämnvärt under de senaste dagarna (aktien har till och med sjunkit tillbaka…)

Aktien är attraktivt värderad och handlas till en ovanligt stor substansrabatt, cirka 20 procent. Med ett förväntat stabilt oljepris bör kurspotentialen vara stor.

Teknisk analys

Lupe befinner sig i en långsiktigt negativ trend men har under de senaste veckorna visat styrka. Aktien har stigit med cirka 10 procent sedan botten i början på februari och utvecklats betydligt starkare än index. Uppgången har dessutom skett under stora volymer vilket är positivt. Motstånd finns vid 128-130 kronor (horisontellt respektive fallande trendlinje), men ett utbrott bedöms som sannolikt. Köpsignal utlöses om aktien bryter igenom den fallande trenden, eller om aktien åter kommer ned mot stödet vid 110 kronor, då förhållandet mellan risk och avkastning bedöms attraktivt i det läget.

Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Certifikat (hävstång) BULL LUPE X3 H SE0004931673
Warrant LUP4E 130SHB SE0005462496

 

Vad tror du? Delta gärna i vår omröstning!

Lupe har chans att bryta igenom motståndet

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.